Rechtbank dwarsboomt poging omzeiling procesreglement

In een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland dwarsboomt de rechtbank een poging tot omzeiling van de maximale termijn voor de aanhouding van een verzoek tot faillietverklaring. Advocaat insolventierecht Sander Schouten bespreek de uitspraak.

Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken

In het procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken staan de praktische regels weergegeven omtrent de aanvraag en het verloop van insolventieprocedures bij de rechtbank. Op grond van dit reglement geldt dat een verzoek tot faillietverklaring (in beginsel) niet vaker kan worden aangehouden dan vier keer en in totaal niet langer dan acht weken.

Drie maal verzocht tot aanhouding door onderhandelingen

In onderhavige kwestie werd een verzoek tot faillietverklaring op verzoek van de aanvrager eerst twee weken aangehouden. Deze aanhouding werd gevolgd door een verzoek tot aanhouding van twee weken, en een derde aanhouding van vier weken, omdat partijen intussen in onderhandeling waren.

Beide faillissementsrekesten ingetrokken door rechtbank

Voor ommekomst van de laatste aanhouding diende de aanvrager een nieuw (en daarmee een tweede) gelijkluidend faillissementsrekest in, en werd er een datum bepaald voor de behandeling. Daarop trok de aanvrager het eerste faillissementsrekest in. In reactie op deze intrekking gaf de rechtbank de aanvrager vervolgens echter aan dat de behandeling van beide faillissementsverzoeken geen doorgang vond.

Rechtbank ging niet mee in tweede verzoekschrift

Dat was niet wat de aanvrager voor ogen had. Deze beoogde enkel intrekking van de eerste aanvraag zodat kon worden voortgegaan met het tweede identieke verzoek nu de maximale aanhoudingstermijn voor het eerste verzoek was bereikt. Daarin ging de rechtbank niet mee.

Rechtbank: identieke verzoekschriften worden afgewezen

De rechtbank overweegt dat een maximale aanhoudingtermijn voorkomt dat faillissementsverzoeken (te) lang en (te) vaak worden aangehouden, en daarmee nog meer verworden tot een pressiemiddel bij incasso van vorderingen. De verzoeken waren daarnaast identiek, zodat er ook geen onderscheid gemaakt kon worden.

AMS Advocaten insolventierecht specialist

AMS Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van het insolventierecht. Heeft u vragen over de praktische gang van zaken of de gevolgen van een surseance of een faillissement? Neemt u dan contact met ons op.

More in Insolventierecht
Stil pandrecht op Bentley. Koper te goeder trouw?

In deze zaak ging het om een financieringsmaatschappij met een stil pandrecht op een Bentley. De pandgever betaalde niet aan...

Close