Geldprijs winnen tijdens schuldsanering, alles voor schuldeisers?

In de laatste maanden van haar schuldsaneringstraject wint een vrouw een groot geldbedrag in een loterij. De vrouw besluit een klein deel van het prijzengeld uit te geven, de rest draagt zij af aan haar bewindvoerder. Mag dat? Insolventierecht advocaat Hidde Reitsma bespreekt een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag waarin deze vraag voor lag.

 

Gewonnen geld naar schuldeisers en deel voor botox

Nadat ze in de laatste fase van haar schuldsaneringstraject vier prijzen van in totaal ruim 13.000 euro heeft gewonnen bij een loterij maakt de winnares uit eigen beweging een bedrag van 11.000 over naar de boedelrekening ten behoeve van haar schuldeisers. Het overige bedrag geeft zij uit, onder meer aan een botox behandeling. Deze gang van zaken komt enkele maanden later aan het einde van haar schuldsaneringstraject ter sprake tijdens de beoordeling door de rechtbank of het schuldsaneringstraject succesvol is doorlopen.

Verzuim van afdrachtsverplichting schuldsanering

De rechtbank oordeelt dat de vrouw alle door haar ontvangen gelden had moeten afdragen aan haar bewindvoerder. Door dat niet te doen is zij tekortgeschoten in de verplichtingen die voor haar gelden tijdens het schuldsaneringstraject, waardoor in beginsel een beëindiging van het schuldsaneringstraject (zonder ‘schone lei’) gerechtvaardigd zou zijn. Een beëindiging zonder schone lei betekent dat de resterende schulden na een succesvolle afronding van het wettelijke schuldsaneringstraject niet worden kwijtgescholden.

Rechtbank verlengt schuldsaneringstraject

Hoewel de vrouw in strijd heeft gehandeld met wettelijke verplichtingen die in het kader van het schuldsaneringstraject voor haar gelden en haar gedraging geen blijkt geeft van een saneringsgezinde houding weegt de rechtbank bij de beoordeling mee dat de vrouw het grootste deel van de prijs uit eigen beweging heeft overgemaakt en overige verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling voldoende is nagekomen. Aangezien de vrouw het door haar uitgegeven bedrag alsnog wil betalen maar hiertoe beperkte middelen heeft wordt besloten om het schuldsaneringstraject met 24 maanden te verlengen. Hierdoor wordt de vrouw in de gelegenheid gesteld om zich (opnieuw) te bewijzen en het resterende geld af te dragen.

Advocaat bij schuldsanering en faillissement

AMS Advocaten staat met regelmaat personen en bedrijven bij die een (buitengerechtelijk) akkoord willen aanbieden aan hun schuldeisers, toelating wensen tot de schuldsanering of een faillissement willen aanvragen. Neem gerust contact met ons op om te bezien of wij iets voor u kunnen betekenen.

Meer in Insolventierecht
Advocaat Insolventierecht - Bestuurder failliete BV aansprakelijk aangaan overeenkomst
Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na afgelast dancefeest

In een recent gepubliceerde zaak boog het Hof Arnhem-Leeuwarden zich in hoger beroep over de vraag of een bestuurder van...

Sluiten