2 min lezen

faillissement aanvragen

Hidde Reitsma
Hidde Reitsma
Neem contact op

Incasso door aanvragen faillissement

Wanneer een debiteur uw vordering niet voldoet, kan ervoor worden gekozen het faillissement aan te vragen. Met een faillissementsaanvraag kan geprobeerd worden om alsnog op een snelle en relatief goedkope manier tot betaling van de vordering of tot een betalingsregeling te komen. Een faillissement heeft verstrekkende gevolgen voor de schuldenaar. Zo verliest de debiteur de beschikking over zijn vermogen en wordt er een curator aangesteld die de goederen van de debiteur te gelde zal maken om de opbrengst over de schuldeisers te verdelen. Vooral bij betalingsonwil van de debiteur is een faillissementsaanvraag dan ook vaak een effectief incassomiddel.

Verzoekschrift faillissementsaanvraag

Een faillissementsaanvraag wordt ingediend bij de rechtbank waar de debiteur woont (bij natuurlijke personen) of gevestigd is (bij rechtspersonen). Een faillissementsaanvraag wordt door een advocaat ingediend door middel van een verzoekschrift. De rechter bepaalt vervolgens een dag en tijdstip waarop de aanvraag ter zitting zal worden behandeld. De debiteur wordt vervolgens door de rechtbank opgeroepen om op de zitting te verschijnen. De behandeling van de faillissementsaanvraag kan, wanneer bijvoorbeeld wordt onderhandeld over betaling van de vordering, worden uitgesteld tot maximaal 8 weken en kan tijdens de zitting nog worden ingetrokken.

Vereisten voor faillietverklaring

De rechter zal het faillissement van de debiteur uitspreken als aan een tweetal vereisten is voldaan. Ten eerste moet de debiteur in de toestand verkeren dat hij is opgehouden te betalen. De aanvrager van het faillissement hoeft slechts summier aan te tonen dat de debiteur zijn schulden niet betaalt. Daarbij moeten er minimaal twee schuldeisers zijn die ieder afzonderlijk een vordering hebben op de debiteur (het zogenaamde pluraliteitsvereiste). Er moet dus sprake zijn van een steunvordering. Eén van deze twee vorderingen moet opeisbaar zijn.

Kosten aanvragen faillissement

De aanvrager van het faillissement is griffierecht verschuldigd. Daarbij zal het opstellen van het verzoekschrift kosten met zich meebrengen. Het incasso advocaten van AMS bieden scherpe tarieven bij faillissementsaanvragen. De kosten voor het aanvragen van het faillissement komen in eerste instantie voor rekening van de aanvrager. Wordt het faillissement echter uitgesproken naar aanleiding van de aanvraag, dan kan de aanvrager (een gedeelte van) de gemaakte kosten indienen in het faillissement. Het betreft dan een preferente vordering in het faillissement.

Contact met onze incasso advocaat

Onze incasso advocaten hebben een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van incasso. Onze advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven. Als u meer wilt weten over de incassodiensten die onze advocaten aan u kunnen bieden, neem dan contact met ons op.

Nieuws-
brief

Ravel Residence