Komt er een doorstart bij Perry Sport en La Perla?

De afgelopen maanden zijn diverse Retail bedrijven omgevallen. Manfield, DA, V&D, La Perla en nu ook Perry Sport. De curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
zoekt altijd naarstig naar mogelijkheden voor een doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten.
» Meer over doorstart
doorstart
. Soms lukt dit, soms niet. Advocaat faillissementsrecht Sander Schouten gaat daar in deze blog verder op in.

Stille bewindvoerder

Bij een groot bedrijf dat in betalingsproblemen verkeert wordt meestal eerst surseance van betaling aangevraagd, soms na een periode waarin een stille bewindvoerder De door de rechtbank aangestelde bewindvoerder die voordat een bedrijf in surséance of failliet is gegaan de mogelijkheden van een snelle doorstart onderzoekt.
» Meer over stille bewindvoerder
stille bewindvoerder
al voorwerk heeft gedaan (de zogenaamde ‘prepack’). Een stille bewindvoerder heeft (nog) geen wettelijke bevoegdheden en kan niet meer dan alvast inventariseren. Deze informele rol zorgt er ook voor dat de rust nog even wordt bewaard.

Surseance van betaling

De surseance van betaling wordt wel meteen bekend gemaakt in de markt, maar is toch een middel met minder tanden dan bijvoorbeeld de ‘chapter 11’ procedure in de Verenigde Staten. De surseance zorgt er in grote lijnen slechts voor dat de schuldeisers tijdelijk geen beslag op de eigendommen van het bedrijf kunnen leggen. Toch is dit meestal een logisch voorportaal voor een doorstart, omdat de bewindvoerder die in de surseance is aangesteld alvast op zoek kan gaan naar doorstart-kandidaten terwijl het bedrijf nog going concern is. Daarnaast kleeft de smet van een faillissement nog niet aan het bedrijf. Dit voorkomt een te snel afbreukrisico.

Voortzetten activiteiten na faillietverklaring

Nadat het faillissement is uitgesproken moet de curator in de regel snel schakelen. Hij zal, om de kansen op een doorstart zo groot mogelijk te houden, de activiteiten in de regel voortzetten. Meestal doet hij dit maximaal zes weken, omdat daarna het UWV de loonverplichtingen niet meer op zich neemt. Hoe sneller de doorstart wordt geregeld, deste groter de kans dat de onderneming intact blijft. De curator probeert altijd met meerdere kandidaten te onderhandelen zodat de best mogelijke doorstart-kandidaat kan worden uitgekozen.

Doorstart door overdracht van activa

Meestal wordt een doorstart niet gerealiseerd door de overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
in een dochtervennootschap waarin zich activiteiten bevinden. Vaak wordt de doorstart-partij dan belast met teveel schulden. Om deze reden worden de bezittingen daarom door de curator verkocht via een activa transactie. Dit heeft dus het voordeel dat alleen de activa – denk aan goodwill, klantenbestand, handelsvorderingen en IE-rechten – kunnen worden verkocht. Het nadeel is dat de contracten niet automatisch worden overgedragen. Daarvoor is namelijk een driepartijenovereenkomst vereist. De doorstart-kandidaat zal dus zelf de banden met de klanten en leveranciers moeten aanhalen. Dit heeft wel weer het voordeel dat de contracten kunnen worden vernieuwd en bijvoorbeeld prijzen opnieuw kunnen worden besproken.

Kansen na een faillissement

Een doorstart heeft dus risico’s, omdat de slagingskans onzeker is. Maar met goed ondernemerschap biedt het mogelijkheden voor een snelle sanering van een bedrijf met potentie, dat last had van hoge lasten, die niet eenvoudig konden worden verlaagd. Het is wel raadzaam om tijdig contact op te nemen met een insolventiespecialist, zodat de te nemen stappen zorgvuldig kunnen worden doorlopen.

More in Insolventierecht
Advocaat bouwrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
Schadevergoeding na faillissement van huurder?

Uit rechtspraak volgt dat een verhuurder in het geval van een faillissement van haar huurder na een rechtmatige opzegging van...

Close