Terug
s

surseance van betaling

Surseance van betaling is een door de rechter op verzoek verleend algeheel uitstel van betaling. De schuldenaar – een natuurlijk persoon Een mens met rechten en plichten.
» Meer over natuurlijk persoon
natuurlijk persoon
die een beroep of bedrijf uitoefent, of een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
, mits geen kredietinstelling – kan zo orde op zaken proberen te zetten en onderhandelen over een (betalings)regeling, een akkoord, of over voortzetting van de onderneming om zo vanuit de cashflow orde op zaken te stellen.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op