3 min lezen

Berzona-arrest: kan ook een niet-geldvordering steunvordering zijn?

NL

Wil je als schuldeiser het faillissement van een debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
aanvragen, dan moet er naast je eigen vordering op de debiteur een andere vordering bestaan die de debiteur onbetaald heeft gelaten. Deze vordering noemen we een steunvordering. In een recente uitspraak van de Hoge Raad, het Berzona- arrest, stond de vraag centraal of een vordering van een huurder tot huurgenot en onderhoud van het gehuurde als steunvordering kan worden aangemerkt. Advocaat faillissementsrecht Hidde Reitsma licht de zaak toe.

 

Faillissement: steunvordering vereist

In deze zaak wenste de Bank het faillissement aan te vragen van haar schuldenaar, Berzona BV. De Bank had een opeisbare vordering die Berzona niet had betaald. Volgens de Bank liet Berzona ook andere schuldeisers onbetaald, te weten huurders van door Berzona verhuurde flats. De Bank voerde aan dat de vorderingen die deze huurders hebben op Berzona zien op het verschaffen van huurgenot en het verrichten van onderhoud aan de flats. Berzona betwist dat deze vorderingen als steunvorderingen kunnen dienen.

Uitgangspunt: steunvordering niet persé geldvordering

Na een procedure bij de rechtbank en het hof volgt cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
bij de Hoge Raad. In het arrest overweegt de Hoge Raad allereerst dat het uitgangspunt is dat een steunvordering niet opeisbaar hoeft te zijn en dat de omvang van die vordering niet hoeft vast te staan. Voorts is niet vereist dat een steunvordering betrekking heeft op de betaling van een geldsom. Ook de vordering tot het verrichten van onderhoud en die tot het verschaffen van huurgenot kunnen dus op zichzelf een steunvordering opleveren.

Toekomstige vordering levert geen steunvordering op

Echter, een toekomstige vordering kan niet tot steunvordering dienen omdat het niet vast staat dat zo’n vordering daadwerkelijk zal ontstaan. De Hoge Raad stelt vast dat de vordering tot het plegen tot onderhoud een toekomstige vordering is omdat niet is gebleken dat er op dit moment als sprake is van achterstallig onderhoud.

Faillissement tast huurovereenkomst niet aan

Wat betreft de vordering tot huurgenot overweegt de Hoge Raad het volgende. Op het moment van de faillissementsaanvraag waren de huurders in het genot van het gehuurde. Op dat moment is er dus geen sprake van een vordering op Berzona die niet wordt nagekomen. Een grondbeginsel in het faillissementsrecht is dat een faillissement geen invloed heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten. Dit wil zeggen dat een huurovereenkomst gewoon doorloopt, ook al is de verhuurder failliet. De curator heeft weliswaar de mogelijkheid om de huurovereenkomst na 3 maanden na het faillissement te laten eindigen, hij heeft geen bevoegdheid om huurders te ontruimen (en hen dus huurgenot te ontzeggen) terwijl de overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
nog loopt.

AMS advocaten bij aanvraag faillissement

Nu de huurders nog het huurgenot hebben en de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
deze niet zomaar kan ontzeggen, hebben zij geen vordering die ter verificatie zou kunnen worden ingediend. De vordering tot het verschaffen van huurgenot levert geen steunvordering op. De faillissementsaanvraag wordt afgewezen.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence