Terug
c

cassatie

Tegen een arrest in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
kan cassatie bij de Hoge Raad worden ingesteld. De Hoge Raad doet de zaak inhoudelijk niet over. Er komt geen nieuw onderzoek naar de feiten en de feiten worden ook niet opnieuw vastgesteld. De Hoge Raad toetst alleen of het hof het recht en de procesregels goed heeft uitgelegd en toegepast, en of een uitspraak voldoende is onderbouwd. Het gaat dus alleen maar om de rechtsregels. Daarom lenen niet veel zaken zich voor cassatie.

De procedure bij de Hoge Raad noemt men cassatieprocedure en wordt doorgaans geheel schriftelijk gevoerd. Niet alle advocaten kunnen procederen bij de Hoge Raad. Alleen speciale cassatieadvocaten mogen dat.

 

 

 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op