4 min lezen

Flitsfaillissement: werkt pre-pack misbruik in de hand?

NL

De afgelopen tijd is er in de media veel gesproken over de zogenoemde pre-pack De procedure waarbij door de rechtbank een bewindvoerder wordt aangesteld die voordat een bedrijf in surséance of failliet is gegaan de mogelijkheden van een snelle doorstart onderzoekt.
» Meer over pre-pack
pre-pack
, ook wel het flitsfaillissement genoemd. Deze manier van doorstarten stuit op de nodige kritiek. Moet de pre-pack worden gezien als een praktisch instrument bij het voorbereiden van een faillissement, of werkt de pre-pack misbruik in de hand? Advocaat insolventierecht en curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
Hidde Reitsma legt uit.

 

 

Flitsfaillissement: snelle doorstart

In veel faillissementen wordt na faillietverklaring een curator aangesteld die bij het moment van het uitspreken van het faillissement niets weet van het reilen en zeilen van de onderneming. Omdat bij het doorstarten van een failliete onderneming vaak spoed geboden is in verband met de snelle waardevermindering van een onderneming in faillissement, kan het in sommige gevallen wenselijk zijn om de curator op voorhand bij (het voorbereiden van) de doorstart Proces waarbij de activa van een failliete onderneming van de curator worden gekocht met als doel de activiteiten van de failliet voort te zetten.
» Meer over doorstart
doorstart
te betrekken door hem als stille bewindvoerder De door de rechtbank aangestelde bewindvoerder die voordat een bedrijf in surséance of failliet is gegaan de mogelijkheden van een snelle doorstart onderzoekt.
» Meer over stille bewindvoerder
stille bewindvoerder
aan te stellen.

Curator vóór het faillissement al ingelicht

Op die manier heeft de aanstaande curator al vóór het faillissement de mogelijkheid de (financiële) situatie van de onderneming in kaart te brengen en kan er na het uitspreken van het faillissement snel worden geschakeld.  In de praktijk is hiervoor de zogenaamde pre-pack methode ontwikkeld. Deze methode is nog niet in een wet vastgelegd maar wordt al veelvuldig toegepast in de praktijk.

Stille bewindvoerder doet onderzoek naar financiën

De pre-pack werkt als volgt: wanneer een ondernemer inziet dat een faillissement van een onderneming onafwendbaar is, kan deze aan de rechtbank verzoeken om een stille bewindvoerder aan te stellen. Een stille bewindvoerder doet onderzoek naar de (financiële) situatie binnen de onderneming, en beoordeelt een mogelijke doorstart na een faillissement. De stille bewindvoerder is meestal de beoogde curator. De beoogde curator treedt op als onafhankelijk deskundige en neemt daarbij de taken van een curator als uitgangspunt. Omdat de curator gedurende de pre-pack periode nog geen beschikking Uitspraak in een verzoekschriftprocedure
» Meer over beschikking
beschikking
en beheer heeft over het vermogen van de onderneming, is het de ondernemer die de beslissingen neemt.

Waardeverlies van onderneming blijft beperkt

Het flitsfaillissement zorgt ervoor dat een eventuele doorstart na het uitspreken van het faillissement snel tot stand kan komen. Hierdoor blijft het waardeverlies van de onderneming doorgaans beperkt. Bij een goede doorstart kan daarnaast in veel gevallen worden bewerkstelligd dat (een gedeelte van) de werknemers in dienst kan blijven. Ook kan door de pre-pack worden voorkomen dat de onderneming waarde verliest doordat leveranciers en klanten door het faillissement en de slechte naam die hierdoor doorgaans aan een onderneming kleeft, ook niet meer met de doorstartende partij in zee willen gaan.

Aantrekkelijke manier om failliet te gaan?

De pre-pack is nog niet opgenomen in de (Faillissements)wet. In de media gaan steeds meer stemmen op dat de pre-pack het voor bedrijven aantrekkelijk zou maken om failliet te gaan, onder meer omdat het een makkelijke manier zou zijn om van werknemers en schuldeisers af te komen. Het is echter maar de vraag of dit inderdaad zo is.

Hoogst mogelijke opbrengst voor schuldeisers

Omdat de stille bewindvoerder na het uitspreken van het faillissement zal worden aangesteld als curator, zal deze (weliswaar achteraf) altijd dienen te onderzoeken of er bij de doorstart sprake is van misbruik. Een curator dient daarbij in zijn openbare verslagen rekening en verantwoording af te leggen voor de doorstart en de gang van zaken hieromtrent. Er lijkt dan ook sprake te zijn van gedegen controle achteraf. Ook zal de aanstaande curator om deze reden waarschijnlijk zorgvuldig te werk gaan bij de voorbereiding van de doorstart en ook hier slechts het belang van de gezamenlijke schuldeisers in acht nemen. Het doel van de pre-pack zal dan ook altijd moeten zijn: het realiseren van een zo hoog mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers.

Advocaat bij pre-pack / flitsfaillissement

Onze insolventieadvocaten worden regelmatig aangesteld als curator in een faillissement en bewindvoerder in surseances van betaling. Zij hebben dan ook veel kennis op het gebied van faillissementsrecht en het tot stand laten komen van een doorstart. Voor vragen over de pre-pack kunt u dan ook contact op met een van onze advocaten.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence