2 min lezen

Rechtbank Amsterdam erkent Engels vonnis

NL

In het kort

  • Engels vonnis wordt erkend in Nederland op basis van Haags Forumkeuzeverdrag.

Op 13 juli 2023 oordeelde de Rechtbank Amsterdam in de zaak van ADS Securities, een buitenlandse rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
met hoofdkantoor in de Verenigde Arabische Emiraten, tegen Tennor holding De hiërarchisch gezien hoogste vennootschap binnen een concern.
» Meer over holding
Holding
, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Een als BV opgerichte rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal verdeeld is in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.
» Meer over besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
besloten vennootschap
gevestigd in Nederland.

De zaak

ADS vroeg in deze zaak om toestemming voor de tenuitvoerlegging in Nederland van een vonnis dat op 2 december 2022 was uitgesproken door de High Court of England and Wales.

Forumkeuze

De oorspronkelijke procedure tussen ADS en Tennor werd gevoerd voor de Engelse rechter, op basis van een exclusieve forumkeuze in een overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
die beide partijen op 21 juni 2021 hadden gesloten.

Haags Forumkeuzeverdrag

Het Verenigd Koninkrijk is toegetreden tot het Haags Forumkeuzeverdrag dat op 1 januari 2021 in werking trad. De overeenkomst tussen ADS en Tennor, met een exclusief forumkeuzebeding Een contractuele bepaling waarin de bevoegde rechter voor beslechting van geschillen door partijen wordt aangewezen.
» Meer over forumkeuzebeding
forumkeuzebeding
voor de Engelse rechtbank, werd aangegaan na de inwerkingtreding van dit verdrag. Dit maakt het Haags Forumkeuzeverdrag van toepassing. Op grond van Nederlands recht en het Haags Forumkeuzeverdrag mag de Rechtbank Amsterdam de zaak niet opnieuw onderzoeken en dus geen verder onderzoek verrichten naar de juistheid van het (inhoudelijke) vonnis van de High Court of England and Wales.

Oordeel rechtbank

Op basis van de bovengenoemde gronden en het feit dat ADS een authentiek afschrift van de overeenkomst en een gewaarmerkt afschrift van het vonnis had overlegd, zag de rechtbank geen reden om de erkenning en tenuitvoerlegging van het vonnis in Nederland te weigeren. De Rechtbank Amsterdam geeft daarom verlof voor de tenuitvoerlegging van het Engelse vonnis. Dit oordeel benadrukt het belang van internationale overeenkomsten zoals het Haags Forumkeuzeverdrag, en hoe deze verdragen invloed kunnen hebben op de bevoegdheid en beslissingen van nationale rechtbanken in gevallen met internationale aspecten.

Lennard Noordzij

Lennard Noordzij

Lennard is gespecialiseerd op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast adviseert, onderhandelt en procedeert hij op het gebied van het (conservatoir) beslag- en executierecht, incasso, internationaal privaatrecht en contractenrecht. Klik hier voor zijn 'track record'. Lennard spreekt vloeiend Engels en adviseert regelmatig internationale cliënten met betrekking tot internationale geschiloplossing. Volg Lennard op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence