Terug
b

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
(B.V.) is een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
waarvan het maatschappelijk kapitaal Het in de statuten van een rechtspersoon met in aandelen verdeeld kapitaal (een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap) vermelde maximum (nominale) bedrag waarvoor aandelen kunnen worden uitgegeven.
» Meer over maatschappelijk kapitaal
maatschappelijk kapitaal
verdeeld is in aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.

Er zijn slechts beperkte verschillen met de naamloze vennootschap Een als zodanig opgerichte rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal.
» Meer over naamloze vennootschap
naamloze vennootschap
. De aanduiding “met beperkte aansprakelijkheid” onderscheidt de B.V. op zichzelf niet van de N.V.: ook bij de N.V. zijn de aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor schulden van de vennootschap, tot het bedrag dat zij aan aandelenkapitaal moeten volstorten.

De B.V. is besloten omdat de aandelen niet vrij overdraagbaar zijn, dit in tegenstelling tot de naamloze vennootschap waarvan de aandelen in beginsel vrij overdraagbaar zijn: niet alleen kunnen zij aan toonder of op naam luiden, ook aandelen op naam in een N.V. zijn in beginsel vrij overdraagbaar.

De beperkte overdraagbaarheid van aandelen in een B.V. was tot voor kort verplicht, maar is dat tegenwoordig niet meer. De statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van de B.V. hoeven sinds de invoering van de flex-BV geen aanbiedingsregeling of blokkeringsregeling meer te bevatten.

Omgekeerd ziet men overigens vaak dat de statuten van een N.v. een blokkeringsregeling bevatten.

Meestal houdt de blokkeringsregeling bij een B.V. in dat de bestaande aandeelhouders het toetreden van een nieuwe aandeelhouder moeten goedkeuren, ook als die de aandelen van een andere aandeelhouder overneemt.

Het bestuur van de B.V. dient een register bij te houden waaruit blijkt welke personen voor welk bedrag en met hoeveel aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap deelnemen. 

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op