Terug
m

maatschappelijk kapitaal

Maatschappelijk kapitaal is het maximum (nominale) bedrag waarvoor aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
kunnen worden uitgegeven. Het maatschappelijk kapitaal is in de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
van de  rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
 bepaald. Alleen rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersonen
 met in aandelen verdeeld kapitaal zoals een NV of een BV hebben maatschappelijk kapitaal.

Voor een B.V. is het maatschappelijk kapitaal sinds het bestaan van de flex-B.V. facultatief. Bij een N.V. naar Nederlands recht dient van het maatschappelijk kapitaal dient minstens een vijfde deel te zijn geplaatst. Omdat het gestorte deel van het geplaatste kapitaal tenminste € 45.000,- dient te bedragen, is het maatschappelijk kapitaal van een N.V. meestal € 225.000,-. bij oude B.V.’s gold dezelfde regel; daar was het minimumkapitaal € 18.000,- en het maatschappelijk kapitaal daarom meestal € 90.000,-.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op