Terug
n

naamloze vennootschap

Een N.V. is een rechtspersoon Het BW kent geen algemene definitie van rechtspersoon.
» Meer over rechtspersoon
rechtspersoon
met een in overdraagbare aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
verdeeld maatschappelijk kapitaal Het in de statuten van een rechtspersoon met in aandelen verdeeld kapitaal (een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap) vermelde maximum (nominale) bedrag waarvoor aandelen kunnen worden uitgegeven.
» Meer over maatschappelijk kapitaal
maatschappelijk kapitaal
. De aanduiding “naamloos” heeft te maken dat een N.V. (soms) niet is gehouden tot het aanhouden van een register van aandeelhouders; de aandeelhouders zijn dus naamloos, ook wel anoniem (in het Frans, Italiaans en Spaans is het eqwuivalent van de N.V. een S.A., oftwel “societe anonime”.

De aandelen in een N.V. kunnen luiden op naam of aan toonder. Het geplaatst kapitaal Het (recht van een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal op) kapitaal dat door de vennootschap is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft.
» Meer over geplaatst kapitaal
geplaatst kapitaal
van een N.V. dient tenminste € 45.000,- te bedragen.

Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandeel behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen.

Een N.V. wordt door een of meer personen opgericht bij notariële akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
. De akte wordt getekend door iedere oprichter en door ieder die blijkens deze akte een of meer aandelen neemt.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op