geplaatst kapitaal

Het kapitaal dat door de vennootschap is uitgegeven en dat door aandeelhouders aan de onderneming is verschaft. De aandeelhouders hebben hiervoor aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
ontvangen. Het geplaatst kapitaal is meestal volgestort, maar hoeft dat – mits aan het minimumkapitaal is voldaan – niet altijd te zijn. Wel houdt de vennootschap een aanspraak op volstorting.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
2:67 lid 2, 2:177 lid 2

Gerelateerde begrippen
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, maatschappelijk kapitaal, naamloze vennootschap