Sander Schouten
Incasso

Schuldeiser moet echtheid handtekening schuldbekentenis bewijzen

In een recent tussenarrest van het Hof, wordt de eisende partij opgedragen te ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Man dwingt zijn ex-vrouw via de rechter tot levering van de verkochte woning

Het kan gebeuren dat je naar de rechter moet om medewerking aan de levering van ...

Lees verder
Sander Schouten
Procesrecht

Achterhouden informatie in ontbindingsprocedure geen reden voor herroeping

De werkgever die tijdens een ontbindingsprocedure een belangrijk feit heeft verzwegen, ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Hof bestraft onnodig pleidooi van advocaat

Dat een partij het gelijk aan zijn zijde heeft, wil nog niet zeggen dat hij ongelimiteerd ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Peremptoirstelling en akte niet dienen in hoger beroep: hoe zit het?

Als een partij in hoger beroep door de wederpartij peremptoir is gesteld, dan ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Conservatoir beslag niet opgeheven in kort geding

In een recente uitspraak wees de Voorzieningenrechter de opheffing af van een ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Verstekvonnis: tijdig verzet instellen!

Als een gedaagde partij geheel niet verschijnt in een procedure dan zal de rechter ...

Lees verder
Sander Schouten
Procesrecht

Kleine overtreding vonnis leidt niet tot verbeuren dwangsom

Een rechter kan een dwangsom verbinden aan een veroordeling. Als de veroordeelde ...

Lees verder
Marco Guit
Huurrecht

Rechter: executie van vonnis is misbruik van bevoegdheid

Het feit dat iemand bevoegd is om iets te doen, betekent niet altijd dat hij deze ...

Lees verder
Sander Schouten
Procesrecht

Ondeugdelijke vordering: beslag opheffen in kort geding

Het is vrij eenvoudig om conservatoir beslag te leggen op een bankrekening van ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Schorsing van executie bij juridische fout

In een recent vonnis in een executiegeschil werd de tenuitvoerlegging van een ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Kort geding, voorlopige voorziening en de voorzieningenrechter

Een (bodem)procedure bij de rechtbankkan lang duren, soms wel jaren. Soms is een ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Vijf opmerkelijke vonnissen

Vonnissen zijn vrijwel zonder uitzondering degelijk en nogal taai om te lezen. ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Oppassen voor aansprakelijkheid bij beslag leggen

Het is in Nederland nog altijd betrekkelijk makkelijk om voordat een rechter zijn ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Een vonnis herroepen: wanneer kan het?

In een recent arrest van het gerechtshof Arnhem is nog eens uiteengezet aan welke ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Recht op inzage van bewijsstukken

In de praktijk valt of staat de uitkomst van een gerechtelijke procedure vaak ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Hoger beroep instellen: zo werkt het

Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Elektronische indiening dagvaarding: een eerste stap(je)

Op 14 maart 2012 is het Wetvoorstel elektronische indiening dagvaarding goedgekeurd ...

Lees verder
Marco Guit
Procesrecht

Oproepen in vrijwaring: zo werkt het

De wet biedt de mogelijkheid om in een rechtszaak een derde in vrijwaring op te ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Gerechtshof Amsterdam bevoegd in zaak over verbindend verklaren schikking Converium

Hidde Reitsma schreef op de Engelstalige website van AMS dit artikel geschreven ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief