3 min lezen

Ondeugdelijke vordering: beslag opheffen in kort geding

NL

Het is vrij eenvoudig om conservatoir beslag te leggen op een bankrekening van een schuldenaar of op diens onroerende zaak Onroerend zaken zijn o.m. de grond en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd.
» Meer over onroerende zaak
onroerend goed
. Het enige vereiste is dat er summierlijk moet blijken van een vordering op de schuldenaar. Als de gepretendeerde vordering ondeugdelijk is of niet nader kan worden geconcretiseerd, kan dit aanleiding zijn voor de voorzieningenrechter het beslag in een opheffingskortgeding op te heffen. Advocaat beslagrecht Sander Schouten legt uit.

 

Conservatoir beslag waarborgt verhaal vordering

Het is de ergernis van iedere schuldeiser: incassoprocedures die eindeloos duren en de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
kan ondertussen allerlei maatregelen nemen om ieder verhaal van de schuldeiser onmogelijk te maken (denk aan wegsluizen van geld, het overzetten van goed Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.
» Meer over goed
goederen
op naam van een ander, et cetera). In dergelijke gevallen is het aan te raden om conservatoir beslag Een maatregel waarmee een schuldeiser kan voorkomen dat een schuldenaar zijn vermogensbestandelen verkoopt voordat de schuldeiser tot executie kan overgaan.
» Meer over conservatoir beslag
conservatoir beslag
te leggen op bijvoorbeeld de bankrekening of onroerend goed van de wederpartij. Conservatoir beslag strekt ertoe verhaal van de vordering te waarborgen totdat de schuldeiser een executoriale titel (een vonnis) heeft gekregen en tot executie kan overgaan. Ook kan het conservatoir beslag dienen als pressiemiddel.

Verzoek tot opheffing beslag in kort geding

Omdat de schuldenaar niet hoeft te worden gehoord op het verzoek beslag te mogen leggen, wordt hij hier vaak pas mee geconfronteerd nadat het beslag is gelegd. De wet biedt hem daarom de mogelijkheid om in een kort geding opheffing van het beslag te vorderen. Een voorzieningenrechter (kort geding rechter) zal een opheffingsvordering toewijzen als summierlijk van de ondeugdelijkheid van de door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt, of als de beslagene voldoende vervangende zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
heeft aangeboden. Hiervoor zal degenen die opheffing van het beslag vordert aannemelijk moeten maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk of onnodig is.

Beslaglegger heeft ondeugdelijke vordering

In een recente uitspraak van de voorzieningenrechter te Almelo wordt door een aannemer opheffing gevorderd van een door een onderaannemer gelegd beslag (hierna: beslaglegger). De beslaglegger stelt dat er facturen betreffende (meer)werkzaamheden onbetaald zijn gebleven. De aannemer voert echter aan dat de gepretendeerde vordering van de beslaglegger ondeugdelijk is en hij vordert opheffing in kort geding.

Beslag opheffen via kort geding

De voorzieningenrechter overweegt als volgt. De beslaglegger in kwestie had via haar advocaat voor een vordering van €  550.000,- beslag gelegd terwijl zij de aannemer niet voor een dergelijk bedrag facturen had verzonden. Zij heeft nagelaten haar vordering te concretiseren. Van de beslaglegger mocht, in ieder geval ter zitting, worden verwacht dat zij voldoende gegevens zou verstrekken op grond waarvan een gerechtvaardigde inschatting kan worden gemaakt omtrent het bedrag dat de aannemer eventueel aan beslaglegger is verschuldigd. Immers, indien beslaglegger niet zou zijn gehouden deze gegevens te verschaffen dan zou de aannemer feitelijk de mogelijkheid worden onthouden om inhoudelijke verweren tegen de vordering aan te voeren. De Voorzieningenrechter stelt de aannemer in dit geval in het gelijk en heft het beslag dan ook op.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence