Marco Guit

Bestuurder aansprakelijk voor gevolgen faillissement onderneming?

Een bestuurder van een onderneming besluit een ander bedrijf over te nemen en ...

Lees verder
Sander Schouten
Incasso

Schuldeiser moet echtheid handtekening schuldbekentenis bewijzen

In een recent tussenarrest van het Hof, wordt de eisende partij opgedragen te ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Recht van erfdienstbaarheid steeg door verkrijgende verjaring?

De rechtbank deed onlangs uitspraak in een interessante zaak betreffende een burengeschil. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Bezit en houderschap: wat is het verschil?

In het Nederlandse recht wordt onderscheid gemaakt tussen bezit en houderschap. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Valse beschuldigingen door boze ex-werknemer op het internet: kort geding tot verwijdering

Een werknemer van een marketing bureau wordt door zijn werkgever ontslagen, en ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Ontbinding overeenkomst: ongedaanmaking of waardevergoeding van prestaties?

Een partij kan een overeenkomst alleen ontbinden op goede gronden, bijvoorbeeld ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Onderhandelingen mislukken: wederpartij recht op schadevergoeding?

Welke kosten vallen onder de schadevergoeding die een verkoper aan de wederpartij ...

Lees verder
Marco Guit

BV biedt geen verhaal voor schuldeiser: bestuurder persoonlijk aansprakelijk?

In een recent arrest ging het Hof in op de vraag of de bestuurder van een BV persoonlijk ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Merkinbreuk: staking onrechtmatig gebruik en kostenvergoeding eisen in kort geding

Een beddengroothandel brengt een boxspring op de markt onder de naam Morpheus. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Nevenactiviteiten werknemer: schending goed werknemerschap?

In principe mag een werknemer naast zijn werk voor een werkgever nevenwerkzaamheden ...

Lees verder
Sander Schouten
Ambtenarenrecht

Nieuwsgierigheid alcoholverslaafde ambtenaar naar BN’ers leidt tot ontslag

Een ambtenaar in dienst van de gemeente Rijswijk kon zijn nieuwsgierigheid niet ...

Lees verder
Marco Guit

Uitleg van een investeringsovereenkomst: wat betekent “exit”?

In een recente uitspraak van de rechtbank waren partijen in geschil over de uitleg ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Onjuiste prognose bij franchisecontract: dwaling of teleurstelling?

Om franchisenemers over te halen een franchiseovereenkomst aan te gaan, verstrekt ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vormt een display inbreuk op auteursrechterlijk beschermd werk?

Een beeld, een tekst, een muziekstuk, een design stoel of film: allemaal werken ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Wel een woonboot, geen (pandrecht op de) ligplaats

Een bank heeft tot zekerheid van een verstrekt krediet een hypotheek op een woonschip ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Hof bevestigt: short stay verhuur van appartement is verboden

Het aan toeristen verhuren van appartement voor een korte periode is bedrijfsmatige ...

Lees verder
Sander Schouten

Veroordeling ambtenaar leidt tot ontslag

De casus is gruwelijk. Een ambtenaar in dienst van het Ministerie van Veiligheid ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Architect maakt fout in ontwerp: aannemer aansprakelijk?

Na een renovatie van een woning blijkt de verdiepingsvloer door te buigen en te ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Franchiseovereenkomst opgezegd wegens onbehoorlijk gedrag

Tegenwoordig blijkt franchising steeds vaker een ware voedingsbodem voor conflicten ...

Lees verder
Thomas van Vugt
AMS Advocaten

De advocaat civiel recht van AMS Advocaten: juridisch advies

Bij advocatenkantoor AMS Advocaten in Amsterdam zijn de advocaten gespecialiseerd ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief