Hidde Reitsma

Merkinbreuk Victoria’s Secret lingerie op Marktplaats aangepakt!

Lingeriemerk Victoria’s Secret ontdekte dat op Marktplaats namaakproducten voorzien ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Rechtsverwerking door verbouwen zonder toestemming VvE

Het is VvE-leden doorgaans verboden om zonder toestemming van de vergadering wijzigingen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hof: Bavaria-slogan toch niet auteursrechtelijk beschermd!

Enige tijd geleden werd op dit blog de uitspraak in het kort geding tussen internetbedrijf ...

Lees verder
Sander Schouten

Aansprakelijkheid Raad van Toezicht van failliete stichting?

Onder omstandigheden kunnen de bestuurders van een failliete onderneming aansprakelijk ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Non-conformiteit? AMS zet criteria onder elkaar!

Bij de koop van onroerend goed mag de koper ervan uit gaan dat het onroerend goed ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Leegstand winkelcentrum reden voor vermindering huurprijs? 

In de huurwet is bepaald dat een huurder in geval van vermindering van huurgenot ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Cumulatie van gronden bij ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet mag slechts in uitzonderlijke gevallen worden gegeven. ...

Lees verder
Marco Guit
Incasso

Wettelijke toerekeningsvolgorde bij incassovordering

Als een vordering tot betaling van een geldsom niet wordt voldaan, loopt de vordering ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Toestemming VvE vereist voor uitbouw in tuin?

Een klassiek dilemma: verhuizen of verbouwen? Met name bij gezinsuitbreiding, ...

Lees verder
Sander Schouten
Huurrecht

Inroepen van het huurbeding door bank: hoe zit het?

Een huurbeding is een bepaling in de hypotheekakte waaruit volgt dat de eigenaar ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Onmogelijkheid tot nakoming vonnis? Vraag opheffing dwangsom!

Als een rechter een uitspraak heeft gedaan moet de veroordeelde partij deze uitspraak ...

Lees verder
Sander Schouten

Agent trekt wapen na woordenwisseling: strafontslag terecht?

Een politieagent die zijn wapen trok na een bijna-botsing en woordenwisseling ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Inspanningsverplichting en ontbindende voorwaarde? Zo zit het!

In koopovereenkomsten betreffende onroerend goed worden regelmatig ontbindende ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

VvE kwestie: is de recreatieve verhuur van een appartement nu wel of niet toegestaan?

Het blijft de gemoederen onder de VvE-leden bezig houden: is de recreatieve verhuur ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Geen huurbescherming bij faillissement één van de huurders

Moeder en dochter huren op eigen naam samen een bedrijfsruimte. Na een aantal ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Gedwongen zwart werken ernstig verwijtbaar handelen werkgever?

In een recent arbeidsgeschil maakte een werkgever het wel heel bont. Hij liet ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Opschortingsrecht bij wanprestatie aannemer niet onbeperkt!

Als een aannemer tekortschiet in zijn werk, dan mag de opdrachtgever in beginsel ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wanneer is er sprake van overgang van onderneming? AMS legt uit!

Bij de beoordeling of een werknemer aanspraak kan maken op een transitievergoeding, ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Ontslag van instantie wegens te late betaling griffierecht

Een VVE vertegenwoordigt haar leden in rechte. Dit houdt in dat de VvE namens ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Reputatieschade: rectificatie na onrechtmatige berichten

Een goede reputatie is één van de belangrijkste assets van een succesvolle onderneming. ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief