Sander Schouten
Arbeidsrecht

Buschauffeur op staande voet ontslagen wegens diefstal

Een buschauffeur verstrekte tijdens de carnaval geen kaartjes aan zijn betalende ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Actio pauliana: benadeling verhuurder door wanbetalende huurder?

In sommige gevallen kan een schuldeiser die door een rechtshandeling tussen zijn ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag bij disfunctioneren werknemer? Zo zit het!

De reden om een arbeidsovereenkomst te ontbinden kan gelegen zijn in het disfunctioneren ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Zorgplicht grooteigenaar jegens particuliere eigenaar binnen VvE?

In een recente procedure tussen een VvE en een appartementseigenaar oordeelde ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Loondoorbetaling bij ziekte door alcoholverslaving

Een arbeidsongeschikte werknemer heeft in principe recht op doorbetaling van loon ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Winstafdracht en schadevergoeding vordering bij IE-inbreuk

In een recente rechtzaak over een inbreuk op merkrechten van een rollator producent, ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Verstoorde arbeidsverhouding door werkgever: billijke vergoeding?

Van een werknemer mag worden verwacht dat hij voldoet aan de vereisten die bij ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Hof: kantonrechter moet redelijkheid VvE-besluit toetsen!

In een recent geschil tussen een appartementseigenaar en een VvE wees de kantonrechter ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Te dikke huurder aansprakelijk voor schade aan woning

Een huurster van een woning op de tweede etage van een portiekflat wordt onwel ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Schadevergoeding bij merkinbreuk eisen: AMS legt uit!

Een merkhouder die tegen een schending van zijn merkrechten wil optreden, zal ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Anti-ronselbeding: wanneer is er sprake van overtreding?

Werkgevers kiezen er steeds vaker voor om in arbeidscontracten een anti-ronselbeding ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Schuldeisersverzuim en recht op schadevergoeding: AMS legt uit!

In een geschil tussen een oestervisser en een afnemer vorderden partijen over ...

Lees verder
Hidde Reitsma
In de media

Ontwikkelingen in wraakporno-zaak tegen Facebook

Eerder werd er al op deze website geschreven over de spraakmakende zaak waarin ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Wetsvoorstel verbetering VvE’s

Op 30 mei 2016 is het wetsvoorstel “Verbeteren functioneren VvE’s” aan de Tweede ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Inschrijving merkdepot te kwader trouw of toch rechtmatig?

Er is bijvoorbeeld sprake van merkdepot te kwader trouw als iemand anders het ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Huurrecht advocaat voor huurverhoging of huurverlaging

Een huurder of verhuurder van winkelruimte die vindt dat hij te veel of te weinig ...

Lees verder
Sander Schouten

Curator DA niet verplicht om advies OR in te roepen

In een recente uitspraak van de Ondernemingskamer heeft een rechter zich voor ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Beveiliger meldt geldvondst niet: ontslag op staande voet terecht?

Geluk zit soms in een klein hoekje. Een beveiliger vindt na afloop van zijn dienst ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vorderingsrecht vennoot bij onverdeelde gemeenschap VOF

Bij de ontbinding van een VOF ontstaat er vaak discussie over de verdeling van ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

EenVandaag uitzending over defecte injectienaalden onrechtmatig?

In een uitzending van EenVandaag werd het bedrijf Terumo ervan beschuldigd dat ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief