4 min lezen

Ontslag op staande voet door onttrokken geld voor gokken en prostitutie

NL

Een medewerker van een bank sloot vanwege een reorganisatie een vaststellingsovereenkomst De overeenkomst waarin partijen bindende afspraken maken ter voorkoming of beëindiging van een bestaande onzekerheid of een bestaand geschil.
» Meer over vaststellingsovereenkomst
vaststellingsovereenkomst
met zijn werkgever op grond waarvan hij aanspraak zou maken op een ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
. Twee dagen voor het einde van zijn dienstverband wordt hij echter op staande voet ontslagen vanwege het overboeken van bedragen van de bankrekening van zijn voetbalteam (deze rekening werd aangehouden bij de bank van werknemer) naar zijn privé reken
ing. De werknemer vecht het ontslag aan bij de rechtbank Amsterdam. Arbeidsrecht advocaat Sander Schouten bespreekt de uitspraak.

 

Aanleiding ontslag op staande voet IT-medewerker bank

De werknemer was reeds achtendertig jaar in dienst van de bank en vervulde de functie van IT-medewerker. De werknemer was voorts lid van een voetbalteam. Ieder lid van dit team stortte maandelijks een bedrag op een beleggingsrekening om daarvan uitstapjes te kunnen maken. Deze rekening werd aangehouden bij de bank van werknemer. Deze was samen met een teamgenoot gevolmachtigd tot deze rekening. De teamgenoot was van dit laatste niet op de hoogte. Bij het doen van zijn digitale belastingaangifte kwam hij er echter achter dat een onbekend rekeningnummer stond ingevuld op zijn aangifte. De teamgenoot van de werknemer heeft daarop contact met de bank opgenomen om verduidelijking te vragen.

Werknemer legt verklaring af vlak voor eigen afscheidsfeestje

Op 29 maart 2016 zou de afscheidsreceptie van de werknemer plaatsvinden. Die ochtend werd de werknemer echter gevraagd om langs te gaan bij de afdeling Security & Intelligence Management van de bank. De werknemer heeft tegenover de rechercheurs van deze afdeling een verklaring afgelegd waarin onder meer het volgende is opgenomen:

‘’Een gedeelte van deze rekening heb ik gebruikt om mijn lopende rekening aan te zuiveren, omdat ik gokschulden had (…) vorig jaar heb ik aan alle overgebleven leden verteld dat ik geld heb onttrokken van deze effectenrekening. Dit kwam toen wel als een verrassing. Ik heb het verteld, omdat ik van dat geheim af wilde. Ik heb een schuld van €13.000,- aan de deelnemers van deze effectenrekening. Ik heb afgesproken dat ik die schuld dit jaar zal aflossen (…) in 2005 en 2006 heb ik wel geld gebruikt voor uitgaan en prostitutiebezoek, (…).’’

Ontslag op staande voet twee dagen voor einde dienstverband

Op 30 maart is de werknemer – twee dagen voor het einde van zijn dienstverband – op staande voet ontslagen. De werknemer heeft de nietigheid van dit ontslag ingeroepen en vervolgens zijn arbeidsrecht advocaat een verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
verzoekschrift
laten opstellen ten behoeve van vernietiging van het ontslag op staande voet.

Oordeel rechter: imago bank niet geschaad

De rechter oordeelt dat vaststaat dat de werknemer in ieder geval van 2005 tot begin 2015 geld van de rekening van het voetbalteam heeft overgeschreven naar zijn privé rekening. De rechtbank overweegt echter ook dat werknemer bevoegd was om over de rekening te beschikken. De werknemer heeft hiermee dan ook geen misbruik heeft gemaakt van de systemen van de bank. Financieel heeft de werknemer dus met zijn gedrag alleen zijn voetbalteam benadeeld. De rechter is onder deze omstandigheden van mening dat kan worden geconcludeerd dat de handelwijze van de werknemer niet in verband stond met zijn werkzaamheden bij de bank, en dat het imago van de bank hierdoor niet is geschaad.

Persoonlijke omstandigheden spelen ook een rol

De rechtbank overweegt voorts dat de werknemer reeds achtendertig jaar bij de bank in dienst is geweest en er in al die jaren op zijn functioneren geen aanmerkingen zijn geweest. Bovendien is de werknemer inmiddels 60 geworden en is hij overeengekomen dat zijn dienstverband per 1 april in het kader van een reorganisatie zal worden beëindigd.

Geen dringende reden voor ontslag op staande voet

De rechter zet de handelwijze van de werknemer (het onttrekken van gelden aan de rekening) af tegen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, en komt tot de conclusie dat er geen sprake is van een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
voor een ontslag op staande voet. De rechtbank neemt hierbij mee dat het ontslag op staande voet tot gevolg heeft dat de werknemer geen ontslagvergoeding krijgt en bovendien zijn recht op een WW-uitkering misloopt. In plaats daarvan is hij aangewezen op een bijstandsuitkering, terwijl hij gelet op zijn leeftijd waarschijnlijk niet op korte termijn in staat zal zijn een andere baan te vinden.

Overeenstemming einde arbeidsovereenkomst stond al vast

Tot slot overweegt de rechter dat reeds overeenstemming was bereikt over een einde van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
op zeer korte termijn (namelijk twee dagen later). Dit maakt dat ook zonder het ontslag op staande voet van de bank niet zou hoeven te worden gevergd om de arbeidsovereenkomst met de werknemer langer te laten voortduren, hij eindigde immers reeds twee dagen later al.

Ontslag op staande voet wordt vernietigd

Het verzoek tot vernietiging van dit ontslag van de werknemer wordt ook toegewezen en de bank wordt veroordeeld tot onder meer doorbetaling van het salaris van de werknemer.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence