3 min lezen

Ontslag op staande voet wegens bezoeken pornosites in werktijd?

NL

Een werknemer werd op staande voet ontslagen nadat zijn werkgever had geconstateerd dat hij op zijn werk pornosites bezocht. Is hier sprake van een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
voor ontslag, of kan dit nog door de beugel? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de uitspraak van de Kantonrechter.

 

 

Werknemer handelt in strijd met integriteitsbeleid

De werknemer die al sinds 1999 in dienst was van werkgever, werd op een dag bij de baas geroepen. Er was geconstateerd dat hij op het werk pornosites had bezocht. Uit nader intern onderzoek van de werkgever bleek voorts dat hij ook via het werk e-mailadres seksafspraken had gemaakt. Voor de werkgever waren deze activiteiten volstrekt ontoelaatbaar en in strijd met het integriteitsbeleid. De werknemer werd de keuze gesteld: ofwel ontslag op staande voet, ofwel vrijwillig akkoord met ontslag waarbij de werkgever een opzegtermijn van 3 maanden in acht zou nemen. De werknemer ging niet op het voorstel in en werd vervolgens door de werkgever ontslagen op staande voet.

Eis tot wedertewerkstelling en loondoorbetaling in kort geding

De werknemer eist in kort geding wedertewerkstelling en doorbetaling van zijn loon. De rechter onderzoekt of er, zoals de werkgever stelt, sprake is van een dringende reden voor ontslag. De werkgever voert aan dat werknemer stelselmatig, zo’n 3 jaar lang, met de pc van werkgever op de postkamer in de lunchpauzes maar ook tijdens werktijd pornosites heeft bezocht en dat hij zijn zakelijke e-mailaccount veelvuldig gebruikte om seks-afspraken te maken en te evalueren.

Afweging persoonlijke omstandigheden van werknemer

De rechter is van oordeel dat deze handelswijze onder omstandigheden een dringende reden voor ontslag kan zijn. Echter, dit gedag dient altijd te worden afgewogen onder de specifieke en persoonlijke omstandigheden van het geval. Het verrichten van privé activiteiten onder werktijd is heden ten dage –binnen zekere grenzen acceptabel. Het enkele feit dat werknemer onder werktijd privé-mails heeft verzonden is onvoldoende voor ontslag op staande voet. Dit is anders als het de werknemer buitenproportioneel veel tijd heeft gekost of ernstig ten koste is gegaan van zijn werk. Maar dit is aangevoerd noch gebleken.

Rechter: ontslag te zwaar middel gezien omstandigheden

Hoewel het gedrag van de werknemer ernstig is en begrijpelijkerwijs niet door werkgever kan worden getolereerd, ziet de rechter onvoldoende grond om het zware middel van ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Hierbij neemt hij mede in overweging dat werknemer meteen openheid van zaken heeft gegeven, dat hij al lang in dienst is voor werkgever en al die jaren goed heeft gefunctioneerd.

Coulant voorstel werkgever afbreuk aan dringende reden?

Bovendien doet het voorstel van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden en inachtneming van de opzegtermijn afbreuk aan de subjectieve dringendheid van de reden. Het feit dat werkgever dit voorstel heeft gedaan, is naar het oordeel van de rechter een teken dat ook de werkgever de reden wellicht toch als minder dringend heeft ervaren dan zij nu in de procedure doet voorkomen. De vorderingen van de werknemer worden toegewezen.

AMS: uw advocaat arbeidsrecht bij ontslag op staande voet

Uit deze uitspraak blijkt maar weer eens hoe casuïstisch de rechtspraak is op het gebied van ontslag op staande voet. Merkte de rechter in de ene zaak nog het stelen van een blikje Red Bull aan als dringende reden, zo oordeelde de rechter in weer een andere uitspraak het ontslag vanwege het gooien van hete koffie in het gezicht van een collega een te zware maatregel. Neem daarom bij het geven of krijgen van ontslag op staande voet altijd (vooraf) contact op met een arbeidsrecht advocaat.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence