4 min lezen

De wettelijke vereisten bij ontslag op staande voet

NL

Een werkgever mag een werknemer op staande voet ontslaan als daar een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
voor bestaat. Door een ontslag op staande voet raakt de werknemer per direct zijn baan kwijt en hoeft de werkgever vanaf die dag geen loon (salaris) meer te betalen. Omdat een ontslag op staande voet grote gevolgen voor de werknemer kan hebben – hij is immers zijn inkomsten kwijt en verliest zijn goede naam – dient de werkgever bij een ontslag op staande aan een aantal wettelijke vereisten te voldoen.
Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit.

Dringende reden

Allereerst moet er sprake zijn van een dringende reden. Volgens de wet (het Burgerlijk Wetboek) moet het gaan om daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer zelf. Een gedraging van een ander dan de werknemer kan dus niet tot ontslag leiden, behalve wanneer die ander in opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
van de werknemer handelde. Een gedraging van de advocaat van de werknemer wordt bijvoorbeeld toegerekend aan de werknemer. Verder moet de dringende reden dringend genoeg zijn om niet verder van de werkgever te kunnen vergen dat hij de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
laat voortbestaan. De rechter zal bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een dringende reden (zoals bedoeld in het arbeidsrecht) een afweging maken tussen de ernst van de dringende reden zelf en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Ook als de gevolgen voor de werknemer heel ernstig zijn, kan deze afweging inhouden dat het ontslag op staande voet juridisch gezien gerechtvaardigd is. Een goede advocaat arbeidsrecht zorgt ervoor dat de rechter over alle belangrijke informatie beschikt, indien mogelijk onderbouwd met stukken. De advocaat van AMS Advocaten heeft een ruime ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van het arbeidsrecht, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

Ontslag op grond van dringende reden

Misdrijven zoals diefstal, verduistering, bedrog Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door enige opzettelijke daartoe gedane mededeling, het opzettelijk daartoe verzwijgen van enig feit of door een andere kunstgreep.
» Meer over bedrog
bedrog
of mishandeling, grove belediging of bedreiging Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door onrechtmatig met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen.
» Meer over bedreiging
bedreiging
van de werkgever of zijn familieleden kunnen een dringende reden voor ontslag op staande voet zijn, maar ook bijvoorbeeld het gebruiken van vervalste getuigschriften bij een sollicitatie. De advocaat van de werkgever zal moeten bewijzen dat er sprake is van een dringende reden die ontslag op staande voet rechtvaardigt.

Ontslag schriftelijk meedelen aan werknemer

De werkgever moet het ontslag direct meedelen nadat hij bekend is geworden met de dringende reden. Het is wel mogelijk het aanzeggen van het ontslag even uit te stellen lopende een onderzoek naar het feit waarom het gaat. De dringende reden moet gelijktijdig bij het geven van het ontslag aan de werknemer worden meegedeeld. Indien hij niet weet waarom hij op staande voet is ontslagen, is het voor de werknemer immers niet goed mogelijk zich tegen het ontslag te verweren. De advocaat arbeidsrecht van de werknemer moet dat in een rechtszaak over de arbeidsovereenkomst natuurlijk benadrukken.

Salaris doorbetalen

Als de werknemer het niet eens is met het ontslag op staande voet, kan hij of zijn advocaat arbeidsrecht de rechter vragen de werkgever te verplichten hem weer weder te werk te stellen en zijn loon (salaris) door te betalen. Indien de rechter inderdaad oordeelt dat het ontslag op staande voet niet geldig is, zal alle loon die ten onrechte niet is uitbetaald alsnog moeten worden uitbetaald. De arbeidsrecht advocaat van de werknemer heeft zes maanden de tijd om zijn vorderingen aan de rechter voor te leggen. Daarna komen deze rechten op grond van het arbeidsrecht te vervallen.

Advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

De advocaat arbeidsrecht van advocatenkantoor AMS Advocaten in Amsterdam heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen in situaties waarbij er sprake is van ontslag op staande voet. Onze arbeidsrecht advocaat staat zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties. Meer lezen over ontslag op staande voet kan hier.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence