3 min lezen

Baas uitgescholden voor “dik varken”: ontslag op staande voet terecht?

NL

In een recente uitspraak van het hof was de vraag aan de orde of de werknemer die een leidinggevende uitschold voor “dik varken”, op staande voet mocht worden ontslagen. Is er sprake van een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
of wordt de soep toch niet zo heet gegeten? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt deze opmerkelijke zaak.

 

 

Ontslag op staande voet

In deze kwestie had de werknemer, hulpmonteur rolluiken en zonwering, opgemerkt dat hij een fout had gemaakt. Hij ging naar zijn leidinggevende en biechtte de fout op. De leidinggevende heeft hierover vervolgens op luide toon zijn ongenoegen geuit. In reactie hierop riep de werknemer: “Dik varken, schreeuw niet zo.” De werknemer is direct op staande voet ontslagen.

Mededeling dringende reden gelijktijdig met ontslag

In de brief waarin het ontslag op staande voet werd bevestigd, werd als dringende reden onder meer aangegeven de ernstige belediging van de leidinggevende. De werknemer was het niet eens met het ontslag en vorderde in een kantonrechtersprocedure loondoorbetaling. Hij stelde dat het ontslag op staande voet nietig was omdat er geen dringende reden is. In eerste aanleg stelt de kantonrechter de werknemer in het gelijk. Maar de werkgever laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
.

Geeft belediging een dringende reden voor ontslag?

Het hof is met de kantonrechter van oordeel dat de bewoordingen van de werknemer absoluut geen pas geven en zelfs kunnen worden beschouwd als een grove belediging. Maar, zo vervolgt het hof, gezien de omstandigheden levert de belediging in dit geval geen dringende reden op. Iedere werknemer maakt weleens fouten en het is juist goed dat de werknemer in kwestie de fout zelf kwam opbiechten. Dat de leidinggevende vervolgens daarover luide toon zijn ongenoegen uit is, hoewel begrijpelijk, uit het oogpunt van goed werkgeverschap niet juist. Hierdoor heeft de leidinggevende zelf een ruziesfeer in het leven geroepen.

Ontslag op staande voet of waarschuwing?

Nu de werknemer zich niet eerder schuldig heeft gemaakt aan onfatsoenlijk taalgebruik en van overige dringende redenen geen sprake is, acht het hof ontslag op staande voet een te zwaar middel. Een minder vergaande maatregel zoals een officiële waarschuwing of desnoods een ontbindingsverzoek De procedure bij de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden.
» Meer over ontbindingsverzoek
ontbindingsverzoek
was logischer geweest.

Advocaat arbeidsrecht te Amsterdam

Ontslag wegens het beledigen van de werkgever hield in deze zaak geen stand. Er zijn echter genoeg voorbeelden van zaken waarin de rechter de belediging wel ernstig genoeg vindt, maar de voorgeschiedenis die leidde tot een bepaald voorval of de context waarin de belediging is gedaan wordt meestal wel meegewogen. Soms blijkt ontslag op staande voet door die context een net wat te zware straf, maar beëindiging van de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
via een ontbindingsprocedure is dan nog wel een mogelijkheid. AMS Advocaten in Amsterdam heeft gespecialiseerde kennis over het arbeidsrecht in huis. Onze arbeidsrechtadvocaat kan enerzijds werkgevers bijstaan bij het ontslag van werknemers en anderzijds werknemers helpen indien zij ontslagen worden en in kort geding wedertewerkstelling en doorbetaling van loon willen vorderen of een ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
willen bedingen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence