Manager verantwoordelijk voor gedragingen buiten werktijd

Onlangs oordeelde de rechtbank Oost-Brabant over een ontbinding van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
van een manager wegens een vertrouwensbreuk. De werkgever van de manager vorderde ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat de manager buiten werktijd een seksueel getint aanvullend programma had georganiseerd voor een aantal collega’s. Wat vind de rechter ervan? AMS advocaat arbeidsrecht Sander Schouten legt uit.

 

 

Privéaangelegenheid werknemers?

De manager had in de aankondigingsmail van een teamuitje eveneens aangekondigd dat hij na het uitje privé ‘nog even door zou gaan’. Daarbij nodigde hij zijn collega’s uit voor een aanvullend privéprogramma genaamd “ondeugd op de wallen”. De manager had aangegeven dat het programma buiten de teamdag viel en puur een privéaangelegenheid betrof. Zeven medewerkers hadden zich aangemeld voor het aanvullende programma. Het programma bleek te bestaan uit diverse erotische acts waaronder een lap dance.

Beëindigen arbeidsovereenkomst

De werkgever vindt het gedrag van de manager onaanvaardbaar en verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De manager stelde zich op het standpunt dat deze activiteiten als een privéactiviteit moeten worden beschouwd omdat de activiteiten buiten het verplichte programma van het teamuitje viel en iedereen vrij was om hieraan deel te nemen. De kantonrechter gaat hier niet in mee en oordeelt dat de verantwoordelijkheid van de manager niet bij het einde van de werktijd stopt. Als hij met zijn personeel op stap gaat in het kader van een door hem georganiseerd activiteit, ook al is dat buiten werktijd, dan blijft de manager verantwoordelijk.

Gedrag valt niet binnen de bedrijfscultuur

De manager heeft nog aangevoerd de activiteit die door hem is georganiseerd niet kan leiden tot ontslag omdat er sprake is van een patroon van grensoverschrijdend gedrag binnen de onderneming. Binnen de onderneming zou een bedrijfscultuur heersen waarbij diverse leidinggevenden soortgelijk gedrag vertonen. Hij heeft daarbij onder meer aangevoerd dat op managementdagen andere managers zich bandeloos innemend en onbegrensd gedragen. Daarbij zouden de managers de Baya Beach Club in Rotterdam bezoeken. Ook is de direct leidinggevende van de manager tijdens zijn huwelijk een relatie met een ondergeschikte aangegaan. De kantonrechter acht dit alles echter niet voldoende om aan te nemen dat er binnen de onderneming een bedrijfscultuur van bandeloos en onbegrensd gedrag heerst en dat dergelijk gedrag tot de cultuur van de werkgever behoort en door haar wordt goedgekeurd.

Dringende reden voor ontslag

De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
tot ontslag. Hierbij is van belang dat de manager heel duidelijk is geweest in zijn aankondiging van het aanvullend programma. Dit leidt er echter niet toe dat de werkgever ten onechte het vertrouwen in de manager heeft verloren. De activiteiten georganiseerd door de manager kunnen niet worden gezien als een activiteiten in de vrije tijd van de manager. De manager heeft door het organiseren van deze seksueel geladen activiteit de grenzen die een manager in acht behoort te nemen ruimschoots overschreden. De kantonrechter ontbindt dan ook de arbeidsovereenkomst vanwege wijziging van omstandigheden en kent daarbij aan de manager slechts een vergoeding toe van een maandsalaris.

Advocaat arbeidsrecht bij ontslag

De arbeidsrecht advocaten van AMS Advocaten hebben ruime ervaring met het behandelen van geschillen over het beëindigen van arbeidsovereenkomsten. Onze Advocaten staan zowel werkgever als werknemer bij in dergelijke kwesties. Indien een dergelijke kwestie bij u speelt, voorzien de advocaten arbeidsrecht van AMS Advocaten u dan ook graag van juridisch advies.

More in Arbeidsrecht
advocaat arbeidsrecht
Rechter: werkgever in zwaar weer hoeft geen bonus te betalen

Een werkgever die besloot geen bonus uit te keren, werd door een werknemer gedagvaard. De werknemer had volgens de afgesproken...

Close