3 min lezen

Ontslag op staande voet wegens meenemen blikje Red Bull

NL

Een werknemer van supermarkt Coop is op staande voet ontslagen omdat zij, tijdens haar pauze, een blikje frisdrank uit de schappen van de supermarkt heeft opgedronken zonder het blikje af te rekenen. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag nietig is en veroordeelt de werkgever tot het doorbetalen van het salaris. Het gerechtshof Den Haag oordeelt echter anders. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten, gespecialiseerd in ontslag op staande voet, legt uit.

 

Ontslag op staande voet wegens schending huisregels

De werknemer is werkzaam als kassamedewerker. Tijdens haar pauze loopt zij onderweg naar de kantine langs het schap met de frisdranken en neemt een blikje Red Bull mee naar de kantine waar zij dit opdrinkt. Het blikje frisdrank blijkt niet te zijn afgerekend door de werknemer. Als de supermarktmanager aan de werknemer vraagt of zij het blikje heeft afgerekend, liegt de werknemer dat zij wel het blikje wel degelijk heeft betaald. Dit is voor de werkgever voldoende aanleiding om de werknemer op staande voet te ontslaan.

Advocaat werknemer vecht ontslag aan

Maar de kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet nietig is omdat, kort gezegd, het ontslag op staande voet een te zware sanctie zou zijn. Een minder zware sanctie zou passender zijn geweest, aldus de kantonrechter. Het gerechtshof is het hier niet mee eens. Het hof vindt van belang dat in de gedragsregels die gelden voor werknemers van de betreffende supermarkt een uitgebreide regeling is opgenomen ten aanzien van het nuttigen en betalen van consumpties uit de supermarkt. Deze regels dienen (mede) ter bescherming van de winkelvoorraad. De schending van deze huisregels en het feit dat de werknemer hierna welbewust heeft gelogen tegen de werkgever maken dat het ontslag op staande voet stand wel degelijk stand houdt.

Kort geding doorbetaling van loon

Bij (een rechtsgeldig gegeven) ontslag op staande voet eindigt de verplichting van de werkgever om het salaris van de werknemer te door te betalen direct. Een ontslag op staande voet heeft dan ook vaak grote gevolgen voor de werknemer. Wanneer een werknemer het niet eens is met een ontslag op staande voet, kan hij in kort geding vorderen dat de werkgever wordt veroordeeld tot het doorbetalen van het salaris totdat  op een rechtsgeldige manier de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Een kort geding wordt door de rechtbank doorgaans op korte termijn behandeld, waardoor de gevolgen van een onterecht gegeven ontslag op staande voet kunnen worden beperkt.

Diefstal leidt vaak tot vertrouwensbreuk

Deze uitspraak benadrukt weer eens dat diefstal door een werknemer dikwijls een dringende reden Een gedraging van een werknemer die zodanig is dat van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
» Meer over dringende reden
dringende reden
voor ontslag oplevert. Dit geldt voor alle vormen van diefstal, ongeacht de economische waarde van het gestolen item (denk daarbij ook aan de uitspraak over de uit een al geopend zakje weggenomen cashewnoot door een stewardess en de magazijnmedewerker die blikjes cola had verduisterd). Diefstal leidt immers vaak tot een vertrouwensbreuk tussen de werkgever en de werknemer. Wel zal door een rechter altijd worden gekeken naar de specifieke omstandigheden van het geval, waaronder de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

Advocaat arbeidsrecht bij ontslag

AMS Advocaten in Amsterdam heeft gespecialiseerde kennis over het arbeidsrecht in huis. Onze arbeidsrecht advocaten kunnen enerzijds werkgevers bijstaan bij het ontslag van werknemers en anderzijds werknemers helpen indien zij ontslagen worden en in kort geding wedertewerkstelling en doorbetaling van loon willen vorderen of een ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
willen bedingen.

Sander Schouten

Sander Schouten

Sander is sinds 2001 advocaat. Hij heeft bij twee middelgrote advocatenkantoren in Amsterdam ervaring opgedaan. Sander legt zich voornamelijk toe op de rechtsgebieden ondernemingsrecht, insolventierecht, verbintenissenrecht en arbeidsrecht. Volg Sander op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence