Hidde Reitsma
VvE

Energieprijzen stijgen: zorg als VvE voor juiste vastlegging gezamenlijke energiekosten en incasseer op tijd!

Zeker in steden hebben veel Verenigingen van Eigenaars (VvE) gezamenlijke energiekosten. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Q-Music schond afspraak met Q-dance over merk- en handelsnaamgebruik

In kort geding is onlangs geoordeeld dat Q-Music een afspraak heeft geschonden ...

Lees verder
Rosa Ruimschotel
Bouwrecht

Aanspraak op gebrek onder garantie kan verjaren tijdens garantieperiode

Een voorkomende misvatting is dat gebreken die onder een garantieregeling vallen, ...

Lees verder
Marcus Wester

Verjaring grondeigendom: bezitter door verhuur

Eigendom kan verkregen worden door verjaring van de rechtsvordering tot teruggave ...

Lees verder
Lorenzo Eleveld
Arbeidsrecht

Werknemer uitsluitend gebonden aan nevenwerkzaamhedenbeding bij objectieve rechtvaardigingsgrond

In een eerdere blog van dit jaar schreven wij al over de Europese richtlijn transparante ...

Lees verder
Nienke Bobbert

Wanneer is een curator aansprakelijk voor de proceskosten?

Kan een curator persoonlijk aansprakelijk zijn voor de proceskosten in een verloren ...

Lees verder
Lorenzo Eleveld
Arbeidsrecht

Geschil over uitvoering CAO-bepaling afgedaan in artikel 96 Rv-procedure

Artikel 96 Rechtsvordering (Rv) biedt partijen de mogelijkheid om zelf te bepalen ...

Lees verder
Lorenzo Eleveld
Arbeidsrecht

Leerkracht geeft tik aan leerling: geen ontbinding arbeidsovereenkomst

Het onderzoeken van herplaatsingmogelijkheden is een voorwaarde voor ontslag van ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Door curator ingediende faillissementsverzoek van bestuurder misbruik van recht

Het aankondigen van een faillissementsverzoek lijkt in veel gevallen succesvol ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Schending van de waarheidsplicht heeft gevolgen: gedaagde mag geen tegenbewijs leveren

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Noord-Nederland over het niet in acht ...

Lees verder
Marco Guit

Matigingsbevoegdheid artikel 6:109 BW in uitzonderlijke gevallen ook van toepassing bij vordering artikel 2:248 BW

Als in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures sprake is van matiging van de schadevergoeding ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Borgstelling directeur in privé vernietigd door echtgenote. Normale uitoefening bedrijf?

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Amsterdam over de vernietiging van een ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Beroep financieringsvoorbehoud faalt vanwege ontbreken documentatie hypotheekaanvraag

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Den Haag over een ingeroepen financieringsvoorbehoud. ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Wat is de bewijskracht van een digitale handtekening?

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Noord-Holland over de bewijskracht van ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk vanwege niet verstrekken bewijs

In een recente zaak acht de Rechtbank Noord-Holland een bestuurder persoonlijk ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Verkoper aansprakelijk voor verlies van mondkapjes tijdens vervoer?

In een recente zaak acht de Rechtbank Rotterdam een verkoper niet aansprakelijk ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Recruitmentkantoor maakt inbreuk op handelsnaam Het Recruitingkantoor

Op 9 maart 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat de jongere ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Enquêteprocedure starten ingewikkeld? Lang niet altijd!

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (OK) staat bekend als een bijzondere ...

Lees verder
Hidde Reitsma

BV ontbonden? Heropening kan: een BV heeft het eeuwige leven!

Het komt nogal eens voor dat een rechtspersoon – zoals een BV of een stichting ...

Lees verder
Lorenzo Eleveld
Arbeidsrecht

Grensoverschrijdend gedrag rijinstructeur leidt tot ontslag op staande voet

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is helaas van alle tijden en komt overal ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief