Nynke Noordmans

Matigingsbevoegdheid artikel 6:109 BW in uitzonderlijke gevallen ook van toepassing bij vordering artikel 2:248 BW

Als in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures sprake is van matiging van de schadevergoeding ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Borgstelling directeur in privé vernietigd door echtgenote. Normale uitoefening bedrijf?

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Amsterdam over de vernietiging van een ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Beroep financieringsvoorbehoud faalt vanwege ontbreken documentatie hypotheekaanvraag

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Den Haag over een ingeroepen financieringsvoorbehoud. ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Wat is de bewijskracht van een digitale handtekening?

In een recente zaak oordeelt de Rechtbank Noord-Holland over de bewijskracht van ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk vanwege niet verstrekken bewijs

In een recente zaak acht de Rechtbank Noord-Holland een bestuurder persoonlijk ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Verkoper aansprakelijk voor verlies van mondkapjes tijdens vervoer?

In een recente zaak acht de Rechtbank Rotterdam een verkoper niet aansprakelijk ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Recruitmentkantoor maakt inbreuk op handelsnaam Het Recruitingkantoor

Op 9 maart 2022 heeft de Rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat de jongere ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Enquêteprocedure starten ingewikkeld? Lang niet altijd!

De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam (OK) staat bekend als een bijzondere ...

Lees verder
Hidde Reitsma

BV ontbonden? Heropening kan: een BV heeft het eeuwige leven!

Het komt nogal eens voor dat een rechtspersoon – zoals een BV of een stichting ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Grensoverschrijdend gedrag rijinstructeur leidt tot ontslag op staande voet

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is helaas van alle tijden en komt overal ...

Lees verder
Geertje Strik

BKR-registratie van ondernemer in opstartende fase verwijderd

Wanneer moet een BKR-registratie verwijderd worden? Er zijn verschillende omstandigheden ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Hoge Raad verschaft duidelijkheid over toetsing BKR-registratie

Bij de aanvraag van een hypotheek worden particulieren soms geconfronteerd met ...

Lees verder
Geertje Strik

Gebrekkige levering, maar te laat geklaagd? Toch betalen.

Een Griekse partij verkocht vijf ladingen bevroren palingen aan een koper in Nederland. ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Niet vernietigbare arbeidsovereenkomst leidt tot kort maar duur dienstverband

Op het moment dat een werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een werknemer ...

Lees verder
Sander Schouten

Bestuurder van een B.V. is volgens de rechtbank in privé aansprakelijk voor betaling van onbetaald gebleven facturen van een leverancier

Het uitgangspunt is dat een vennootschap aansprakelijk is voor alle uit een overeenkomst ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

De e-mailbox van een werknemer monitoren zonder voorafgaande waarschuwing komt werkgever duur te staan

Werkgevers vragen zich soms af of zij zonder voorafgaande waarschuwing de (privé) ...

Lees verder
Nynke Noordmans

Factureren zonder verlenen service schending zorgplicht

De redelijkheid en billijkheid en de zorgplicht houden in dat het onder omstandigheden ...

Lees verder
Sander Schouten

Van ING geleend bedrag van € 1 miljoen wordt belegd in crypto’s en verdampt grotendeels: bestuurder moet in privé terugbetalen

In deze zaak leende een bedrijf tijdens de coronacrisis een bedrag van € 1.000.000,- ...

Lees verder
Sander Schouten

Evenementenbureau claimt ten onrechte betaling voor wegens corona geannuleerd bedrijfsfeest

Als een overeenkomst niet kan worden nagekomen door een gebeurtenis waardoor overmacht ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Verlengde vakantie vanwege reisbeperking als gevolg van corona komt voor rekening van werkgever

Tot 1 januari 2020 luidde de hoofdregel: “geen arbeid, geen loon”. ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief