Onno Hennis

Wanneer is een enquêteverzoek op onredelijke grond gedaan, waardoor de verzoeker in de kosten wordt veroordeeld?

Bij gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen biedt het enquêterecht ...

Lees verder
Onno Hennis

De Ondernemingskamer zet Sanderink buiten spel bij Centric

De Ondernemingskamer heeft gisteren bij wege van onmiddellijke voorzieningen Sanderink ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en studiekostenbeding

Met de inwerkingtreding van Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Niet minimaal blijken van vorderingsrecht leidt tot afwijzing faillissementsverzoek

Op grond van artikel 6 van de Faillissementswet wordt de faillietverklaring op ...

Lees verder
Onno Hennis
Procesrecht

Het verkrijgen van een afschrift van een vertrouwelijk arbitraal vonnis door een derde

Een van de uitgangspunten van arbitrage is dat de procedure en het vonnis in beginsel ...

Lees verder
Onno Hennis

Verliest Sanderink binnenkort de zeggenschap over Centric?

Het OM verzocht afgelopen maandag de Ondernemingskamer om een enquête en onmiddellijke ...

Lees verder
Lennard Noordzij

De aansprakelijkheid van een accountant jegens derden bij niet-wettelijke taken

Een registeraccountant dient als beroepsbeoefenaar de zorg van een goed opdrachtnemer ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Inbreuk Bol.com op auteursrecht Henk Westbroek en Henk Temming?

Nog even en Sinterklaas rijdt weer over de daken. Reden voor veel verkopers van ...

Lees verder
Onno Hennis

Het OM bereidt een enquête voor tegen Centric om redenen van openbaar belang

Gisteravond werd bekend dat het OM een enquêteprocedure voorbereidt tegen Centric ...

Lees verder
Geertje Strik

Ontslag van een bestuurder van een stichting door de rechtbank: wie mag een verzoek indienen?

Een stichting is alleen verplicht om een bestuur als orgaan te hebben. Dit is ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Onderhandelen, totstandkoming overeenkomst en afgebroken onderhandelingen

In een interessante recente uitspraak liet de rechtbank Den Haag zich uit over ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Heeft een onderneming recht op een bankrekening?

Eerder schreef ik over de grenzen aan de mogelijkheid tot het opzeggen van een ...

Lees verder
AMS Advocaten
AMS Advocaten

AMS Advocaten start met ‘Inview Legal’ van Wolters Kluwer

Sinds afgelopen maand werkt AMS Advocaten met het zeer innovatieve programma ‘Inview ...

Lees verder
Rosa Ruimschotel

Prijsstijgingen voor grondstoffen doorbelasten aan een afnemer, kan dat zomaar?

Het is niemand ontgaan; de prijzen van diverse grondstoffen en producten zijn ...

Lees verder
Onno Hennis
Procesrecht

Hoe gaat de Nederlandse rechter om met bewijsstukken in een vreemde taal?

Het komt dikwijls voor dat in een civiele procedure voor de Nederlandse rechter ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Uitstoting van een 50% aandeelhouder in kort geding

De Rechtbank Amsterdam wees eerder dit jaar in kort geding een vordering tot uitstoting ...

Lees verder
Onno Hennis

Ex-echtgenote wordt teruggefloten door Ondernemingskamer, maar de man heeft er niets aan

Het is een klassieke raad: ga nooit in zaken met je geliefde. Toch gebeurt het ...

Lees verder
Onno Hennis

Vereffening van een vennootschap heropend om een hypothecaire inschrijving te herstellen

Onlangs wees de rechtbank Haarlem een beschikking, waarin zij de vereffening van ...

Lees verder
Onno Hennis

Hoe herstel je een ten onrechte door de KvK uit het Handelsregister uitgeschreven vennootschap?

De Kamer van Koophandel (KvK) kan op eigen initiatief vennootschappen ontbinden ...

Lees verder
Onno Hennis
Procesrecht

Voorzieningenrechter acht zich bevoegd in weerwil van een arbitragebeding

In een uitspraak van de voorzieningenrechter te Amsterdam wordt duidelijk op welke ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief