2 min lezen

Gegronde redenen om te twijfelen aan het beleid en de gang van zaken bij Centric

NL

In het kort

 • Het bestuur van Centric Holding B.V. kon niet zelfstandig en onafhankelijk opereren, waardoor het belang van Centric onvoldoende werd gescheiden van de privébelangen van de bestuurder, de heer Sanderink.
 • Centric werd geconfronteerd met problemen, waaronder het verlies van personeel en belangrijke relaties, en er waren veel bestuurswisselingen.
 • De Ondernemingskamer heeft een onderzoek gelast naar het beleid binnen Centric en haar dochtervennootschappen. Daarnaast is het laatste aandeel van Sanderink overgedragen aan een tijdelijk beheerder, omdat contact met Sanderink niet mogelijk was en zijn betrokkenheid bij Centric niet meer gewenst is.

De Ondernemingskamer gelastte op 27 januari 2023 een onderzoek. In deze blog bespreekt ondernemingsrecht advocaat Onno Hennis de belangrijkste onderdelen van de uitspraak van de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
.

 

 • Het bestuur van het ICT-bedrijf Centric holding De hiërarchisch gezien hoogste vennootschap binnen een concern.
  » Meer over holding
  Holding
  B.V. was blijkbaar niet in staat om voldoende zelfstandig en onafhankelijk te opereren. Het belang van Centric en haar onderneming werd onvoldoende gescheiden van de privébelangen van één van de bestuurders, de heer Sanderink. De situatie bij Centric was problematisch: een deel van het personeel, (grote) relaties zoals ASML en DNB, Arbo Unie, PGGM en Bank Nederlandse Gemeenten, de accountant en de verzekeraar hadden hun relatie met Centric beëindigd of overwogen dit. Centric draaide hierdoor verlies. Er hadden zich veel bestuurswisselingen voorgedaan, waardoor de indruk ontstond dat Sanderink geen tegenspraak of kritiek duldde.
 • Dit alles vormde een directe en acute bedreiging Iemand bewegen tot het verrichten van een rechtshandeling door onrechtmatig met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen.
  » Meer over bedreiging
  bedreiging
  voor de continuïteit van Centric en de met haar verbonden onderneming. Tijdens de zitting heeft Sanderink volgens de Ondernemingskamer niet laten zien dat hij zich bewust was van deze problemen van Centric en wat nu in het belang van Centric zou zijn. Ook bleek niet dat Sanderink gereflecteerd had op zijn eigen handelen. 
 • In een eerdere beslissing had de Ondernemingskamer Sanderink al geschorst als bestuurder van Centric, twee tijdelijke bestuurders benoemd en de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
  » Meer over aandeel
  aandelen
  van Sanderink (indirect) in Centric op één aandeel na overgedragen aan een tijdelijk beheerder. In de beslissing van 27 januari 2023 heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat een onderzoek moet plaatsvinden naar het beleid binnen Centric en haar dochtervennootschappen. Verder oordeelde de Ondernemingskamer dat ook het laatste aandeel van Sanderink voor tijdelijk beheer wordt overgedragen. Dit omdat de beheerder niet in contact kon komen met Sanderink in verband met het nemen van besluiten buiten vergadering en dat leidt tot onnodige vertraging binnen Centric. Daarnaast eisen ook andere betrokkenen bij Centric dat Sanderink op geen enkele wijze meer betrokken zal zijn bij Centric. De beheerder en het nieuwe bestuur van Centric zullen Sanderink op de hoogte houden en vragen van hem beantwoorden. De Ondernemingskamer oordeelt daarom dat Sanderink geen materieel belang heeft bij het behoud in eigen beheer van het laatste aandeel.
Onno Hennis

Onno Hennis

Bij AMS Advocaten richt Onno zich op het adviseren en procederen in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij behandelt zowel zaken die zich binnen de vennootschap afspelen (zoals impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties), als geschillen van de onderneming met externe partijen (zoals voormalige handels- en investeringspartners, leveranciers en klanten). Volg Onno op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence