Sander Schouten
Arbeidsrecht

Vijf opvallende ontslagzaken in 2019

We mogen alweer bijna aanschuiven voor een kerstdiner en het nieuwe jaar inluiden. ...

Lees verder
Marco Guit

Pluraliteitvereiste bij faillissement: telt achtergestelde vordering mee?

Als een schuldeiser het faillissement wil aanvragen van een schuldenaar, dient ...

Lees verder
Geertje Strik

Opvolgen van een onjuist advies: kan er dan sprake zijn van eigen schuld?

In mijn vorige blog besprak ik de situatie waarbij een opdrachtgever zijn adviseur ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Vrachtvliegers van Martinair naar aanleiding van een overgang van onderneming in dienst bij KLM?

Onder overgang van onderneming wordt verstaan de overgang van een economische ...

Lees verder
Sander Schouten
Vastgoedrecht

Het ontruimen van krakers: hoe werkt het?

Sinds de invoering in 2010 van de Wet Kraken en Leegstand is kraken altijd strafbaar. ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Een onjuist advies van een adviseur, hoe begroot je de schade?

Het komt met enige regelmaat voor dat advies wordt gevraagd aan een adviseur maar ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Vallen alle Picnic-vennootschappen onder de cao voor het levensmiddelenbedrijf?

Op het moment dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een cao (of ...

Lees verder
AMS Advocaten
AMS Advocaten

LAWASIA congres in Hong Kong

Marco Guit, Thomas van Vugt en Sander Schouten hebben namens AMS deelgenomen aan ...

Lees verder
Geertje Strik

De ingebrekestelling: wat is een redelijke termijn?

De Hoge Raad heeft zeer recent een belangrijk arrest gewezen waarin hij oordeelt ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van een tramincident?

Al jaren proberen werknemers hun werkgever aansprakelijk te stellen voor schade ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Kamerbrief minister Dekker inzake misbruik turboliquidatie

Eerder dit jaar bespraken advocaten Sander Schouten en Hidde Reitsma in twee blogs ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

In plaats van een bonus van € 100.000 een boete van € 700.000

Het merendeel van de arbeidsovereenkomsten bevat een bepaling over het verrichten ...

Lees verder
Lennard Noordzij

Onvoldoende oog voor financiële mogelijkheden klant: architect aansprakelijk

Een opdrachtnemer dient bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Nakoming koopovereenkomst: verzoek enquêteonderzoek de juiste weg?

Koper X koopt onderneming Y. De koopprijs stort de koper op de rekening van de ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Onrechtmatige concurrentie na verkoop onderneming – vaste rechtspraak biedt uitkomst

De voormalige eigenaar van een onderneming start een nieuwe onderneming in dezelfde ...

Lees verder
Marco Guit
Procesrecht

Uitspraak R-C: getuigenverhoor zaak Shell vs. Nigeriaanse weduwen niet achter gesloten deuren

In de lopende rechtszaak van vier Nigeriaanse weduwen tegen Shell, verzocht de ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Managementovereenkomst: opdracht of arbeidscontract?

Een bestuurder die voor een vennootschap werkzaamheden verricht en wordt ingeleend ...

Lees verder
AMS Advocaten
AMS Advocaten

Het team van de Universiteit van Amsterdam heeft de Willem C. Vis Moot Court 2019 gewonnen.

Vandaag werd het vraagstuk voor de Vis Moot Court 2020 bekendgemaakt. Duizenden ...

Lees verder
Sander Schouten

Spoedeisend belang bij vordering geldsom in kort geding: zo zit het!

Een werkgever vordert in een (incasso) kort geding een voorschot op de schade ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Foute boel: huisjesmelker online aan de schandpaal, mag dat zomaar?

De woningnood is hoog in Nederland. Zeker in de grote steden van het land is er ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief