AMS Advocaten
AMS Advocaten

LAWASIA congres in Hong Kong

Marco Guit, Thomas van Vugt en Sander Schouten hebben namens AMS deelgenomen aan ...

Lees verder
Gea Flapper

De ingebrekestelling: wat is een redelijke termijn?

De Hoge Raad heeft zeer recent een belangrijk arrest gewezen waarin hij oordeelt ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van een tramincident?

Al jaren proberen werknemers hun werkgever aansprakelijk te stellen voor schade ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Kamerbrief minister Dekker inzake misbruik turboliquidatie

Eerder dit jaar bespraken advocaten Sander Schouten en Hidde Reitsma in twee blogs ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

In plaats van een bonus van € 100.000 een boete van € 700.000

Het merendeel van de arbeidsovereenkomsten bevat een bepaling over het verrichten ...

Lees verder
Gea Flapper

Onvoldoende oog voor financiële mogelijkheden klant: architect aansprakelijk

Een opdrachtnemer dient bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Nakoming koopovereenkomst: verzoek enquêteonderzoek de juiste weg?

Koper X koopt onderneming Y. De koopprijs stort de koper op de rekening van de ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Onrechtmatige concurrentie na verkoop onderneming – vaste rechtspraak biedt uitkomst

De voormalige eigenaar van een onderneming start een nieuwe onderneming in dezelfde ...

Lees verder
Marco Guit
Procesrecht

Uitspraak R-C: getuigenverhoor zaak Shell vs. Nigeriaanse weduwen niet achter gesloten deuren

In de lopende rechtszaak van vier Nigeriaanse weduwen tegen Shell, verzocht de ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Managementovereenkomst: opdracht of arbeidscontract?

Een bestuurder die voor een vennootschap werkzaamheden verricht en wordt ingeleend ...

Lees verder
AMS Advocaten
AMS Advocaten

Het team van de Universiteit van Amsterdam heeft de Willem C. Vis Moot Court 2019 gewonnen.

Vandaag werd het vraagstuk voor de Vis Moot Court 2020 bekendgemaakt. Duizenden ...

Lees verder
Sander Schouten

Spoedeisend belang bij vordering geldsom in kort geding: zo zit het!

Een werkgever vordert in een (incasso) kort geding een voorschot op de schade ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Foute boel: huisjesmelker online aan de schandpaal, mag dat zomaar?

De woningnood is hoog in Nederland. Zeker in de grote steden van het land is er ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Voorontwerp wet tot aanpassing van de geschillenregeling en het enquêterecht

Op 22 augustus publiceerde het ministerie voor Justitie en Veiligheid het voorontwerp ...

Lees verder
Hidde Reitsma

De WHOA komt eraan

Afgelopen zomer is het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord, afgekort als ...

Lees verder
Onno Hennis
Procesrecht

Leidt cessie van een vordering ten aanzien waarvan arbitrage is overeengekomen tot onbevoegdheid van de rechter?

Partijen kiezen er tegenwoordig steeds vaker voor om hun geschillen te onderwerpen ...

Lees verder
Onno Hennis

Geen 10% aandelen of een corresponderend eigen economisch belang? Dan niet enquêtebevoegd!

Uit een uitspraak uit het voorjaar van 2019 blijkt dat de Ondernemingskamer de ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

De Wet Arbeidsmarkt in Balans treedt op 1 januari 2020 in werking

Eind vorig jaar schreven wij dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ...

Lees verder
Onno Hennis

Wat is de reikwijdte van een door de OK gelast enqueteonderzoek?

De Hoge Raad wees dit jaar een arrest waarin de reikwijdte van een door de OK ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Betekent een dubbele rechtspositie als statutair bestuurder ook dubbel ontslag?

Een statutair bestuurder van een onderneming heeft vaak een ‘dubbele’ rechtspositie. ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief