Hof geeft H&M gelijk in de strepenoorlog met Adidas!

Al 23 jaar zijn Adidas en H&M in een strijd verwikkeld over ‘strepen’. Adidas is houder van het welbekende ‘drie-strepenmerk’ in de categorie sport- en vrijetijdskleding. H&M verkocht in 1997 work-out-kleding met daarop een ‘twee-strepen-teken’. Adidas sommeerde H&M de verkoop te staken. Lange tijd kwam Adidas als winnaar uit de strijd, maar zeer recent heeft het gerechtshof in Den Haag geoordeeld dat H&M geen inbreuk maakt(e) op het drie- strepenmerk van Adidas. Advocaat Hidde Reitsma bespreekt het verloop van deze titanenstrijd en de overwegingen van het hof bij deze laatste uitspraak.

Verloop van kortgeding-procedures

Het geschil tussen Adidas en H&M begon in 1997 met een kortgeding. Dit eindigde op 2 oktober 1997 met een voor Adidas positief vonnis: H&M maakte volgens de voorzieningenrechter inbreuk op het drie-strepenmerk van Adidas en diende het gebruik van het twee-strepenteken te staken. Na het doorlopen van allerlei instanties – het gerechtshof, de Hoge Raad, het Hof van Justitie van de Europese Unie, terug naar de Hoge Raad met een verwijzing naar een ander gerechtshof – werd deze positieve uitkomst voor Adidas bevestigd in een arrest van 1 december 2015.

Verloop van bodemprocedure

In het kortgeding-vonnis uit 1997 was verder bepaald dat Adidas binnen 1 jaar na de uitspraak, op straffe van verval van de voorlopige voorziening in het kortgeding, een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
aanhangig diende te maken. In deze bodemprocedure heeft de rechtbank Den Haag uiteindelijk in 2017 een vonnis gewezen met wederom een positieve uitkomst voor Adidas. H&M heeft tegen dit vonnis vervolgens hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
ingesteld. Het gerechtshof Den Haag heeft in een recent arrest van 28 januari 2020 H&M als winnaar aangewezen en stelt geen inbreuk vast.

Hof zoomt in op merk en teken

Naar het oordeel van het hof, kenmerkt het drie-strepenmerk van Adidas zich door de specifieke combinatie van drie verticale parallel lopende strepen, met tussenruimtes die gelijk zijn aan de breedte van de strepen. Sprake is van een meervoudige herhaling van bestanddelen: een patroon. Het patroon bedekt een aanzienlijk deel van de schouder/mouwen en de zijkant van de broek. Het twee-strepenteken van H&M, wordt omschreven als één dikke streep met een (smaller) lijntje ertussen. Het vormt geen patroon, nu de meervoudige herhaling ontbreekt.

Geen verwarringsgevaar door geringe overeenstemming

Nu de strepencombinatie en tussenruimtes in de merken, en in tekens, relevant afwijken (het aantal strepen, de breedte van de tussenruimtes en de gevolgen daarvan voor het totaalbeeld) is het hof van oordeel dat er slechts sprake is van een zeer geringe mate van overeenstemming tussen het Adidas-merk en het teken. Nu deze overeenstemming zo gering is en die overeenstemming wordt veroorzaakt door de in het merk en het teken voorkomende niet-onderscheidende bestanddelen (de strepen), is het hof van oordeel dat, ook als wordt aangenomen dat Adidas een bekend merk is met een grote beschermingsomvang en dat er sprake is van (soort)gelijke waren, niet kan worden aangenomen dat sprake is van verwarringsgevaar. Ook de ingebrachte marktonderzoeken waren volgens het hof deels sturend te noemen en boden geen basis voor het aannemen van verwarringsgevaar.

Verdere stappen

Adidas trekt hiermee aan het kortste eind en moet nu zo’n € 80.000,- aan proceskosten betalen, aan H&M. Adidas kan nog wel in cassatie Het beroep dat tegen een arrest van het Hof kan worden ingesteld bij de Hoge Raad
» Meer over cassatie
cassatie
gaan bij de Hoge Raad, maar daar is alleen nog ruimte voor rechtsvragen en zijn feitelijke vaststellingen over de strepen niet meer aan de orde. De strijd lijkt daarmee dan ook definitief gestreden.

More in Intellectueel eigendomsrecht
Auteursrecht op foto’s: wanneer kan auteursrecht worden geclaimd?

Op het internet zijn veel foto’s beschikbaar. Soms worden deze zonder toestemming en/of bronvermelding overgenomen op eigen websites of socialmediapagina’s....

Close