Marco Guit

Overeenkomst van borgtocht: hoever strekt zorgplicht curator?

Hoever strekt de informatie- en zorgplicht van een curator als die een overeenkomst ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Tegenvallend aantal leden overgenomen sportschool: schadevergoeding?

Bij de overname van een onderneming wordt de prijs met name bepaald aan de hand ...

Lees verder
Marco Guit

Waar moeten steunvorderingen aan voldoen?

Als een schuldenaar niet betaalt, kunt u ervoor kiezen om een incassoprocedure ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

WWZ: transitievergoeding en ‘billijke vergoeding’

De regels rondom ontslagvergoedingen zijn recentelijk veranderd. Advocaat arbeidsrecht ...

Lees verder
Sander Schouten

Verrekening in faillissement: mogelijk of niet?

In een recente uitspraak van de Hoge Raad komen de verrekeningsmogelijkheden in ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid achteraf gewekt

Als iemand een overeenkomst sluit namens een ander zonder daarvoor een toereikende ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Mestproducent staakt activiteiten wegens gewijzigde Opiumwet

In een recent kort geding stond de vraag centraal of het een producent in mestproducten ...

Lees verder
Denise Janssen
VvE

Wooncorporatie misbruikt meerderheidsstem in VvE

Het komt regelmatig voor dat een woningcorporatie – na splitsing en gedeeltelijke ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Betrokkene bij factuurfraude veroordeeld tot terugbetaling

In een recent vonnis van de rechtbank Amsterdam is een betrokkene bij fraude met ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Stichting Mylan trekt beschermingswal op tegen overname

Vandaag is bekend geworden dat Stichting Preferred Shares Mylan een beschermingswal ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Is de bouwer van een ingestorte silo aansprakelijk voor de schade van de huurder?

Een silo met daarin chemische materialen stort in. De inhoud lekt eruit en de ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Bewijslast bij ontslag op staande voet

Een werknemer werd op staande voet ontslagen omdat hij een collega met een stok ...

Lees verder
Marco Guit

Bescherm goodwill bij bedrijfsovername met een concurrentiebeding!

Bij de overname van een bedrijf wordt de waarde grotendeels bepaald door de goodwill. ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Openbaar dagvaarden voortaan digitaal

Een procedure wordt doorgaans gestart door het uitreiken van een dagvaarding door ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werknemer verzwijgt privéproblemen bij indiensttreding: dwaling werkgever?

Een werknemer valt binnen enkele weken na indiensttreding volledig uit vanwege ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

30%-ruling voor expats in Nederland

Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken, krijgen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Faillissement mogelijk na turboliquidatie

In een recente uitspraak bekrachtigde het hof Den Haag het faillissement van een ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vergelijkende reclame: wat mag wel en wat niet?

Het is de nachtmerrie van ieder bedrijf: een concurrent maakt vergelijkende reclame ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Rotan fietsmand niet auteursrechtelijk beschermd

Bij piraterij en het namaken van producten van een ander, denk je niet meteen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Kuifje fanclub mag domeinnaam kuifje.nl houden: geen merkinbreuk!

Een auteursrechthebbende is exclusief bevoegd tot het openbaarmaking, verveelvoudigen ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief