Sander Schouten

Vernieuwde uitkoopprocedure: hoe het nu werkt

Onlangs heeft de Ondernemingskamer een belangwekkende uitspraak gedaan over de ...

Lees verder
Marco Guit
Incasso

Onrechtmatig bodembeslag door de belastingdienst? Eis schadevergoeding!

Bij een bodembeslag door de Belastingdienst wordt beslag gelegd op alle roerende ...

Lees verder
Marco Guit

Bestuurder aansprakelijk bij betalingsonwil

Als de bestuurder van een rechtspersoon (meestal een B.V. of N.V.) een overeenkomst ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Verrekening van vordering met failliete debiteur? Wees alert!

Een crediteur doet er verstandig aan overeenkomsten en afspraken die hij maakt ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Invoering auteurscontractenrecht per 1 juli 2015 

Het heeft een jarenlang voortraject gehad: het nieuwe auteurscontractenrecht dat ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Nieuwe regels voor tenuitvoerlegging buitenlands vonnis

Tot 10 januari 2015 was voor tenuitvoerlegging van een vonnis uit een andere EU-lidstaat ...

Lees verder
Sander Schouten

De stappen die leiden naar fusies en overnames

In deze bijdrage zullen de verschillende stappen van het proces dat moet leiden ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Conservatoir beslag opgeheven wegens schenden informatieplicht!

Onlangs bespraken we in dit blog de nieuwe Beslagsyllabus, een publicatie van ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Meest recente versie beslagsyllabus (augustus 2015)

De rechtspraak heeft onlangs weer een geactualiseerde versie van de beslagsyllabus ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Omzetgarantie in koopovereenkomst: voorkom onduidelijkheid!

Het komt regelmatig voor dat bij een bedrijfsovername in de koopovereenkomst omzetgaranties ...

Lees verder
Sander Schouten

Schuldeiser van het failliete Imtech? Dit kunt u doen

Nadat de banken hadden aangegeven geen nieuwe financiering te zullen verlenen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Misbruik van faillissementsrecht bij pre-pack?

Stille bewindvoering -ook wel pre-pack genoemd- kom je steeds vaker tegen bij ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Hof: pandhouder niet te goeder trouw bij vestiging pandrecht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen

Het gerechtshof Den Bosch heeft een interessante uitspraak gedaan in een zaak ...

Lees verder
Marco Guit

Doorstarten voor faillissement. Mag dat?

Faillissementen waren in de afgelopen periode schering en inslag. Veel bedrijven ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Rechter maakt rekenfout bij toekenning ontslagvergoeding: wat nu?

Een werknemer die ten onrechte wordt ontslagen kan bij de kantonrechter om een ...

Lees verder
Marco Guit

Verjaring erfgrens, hoe zit het precies?

De erfgrens tussen percelen is vaak aanleiding voor geschillen. Dat De Rijdende ...

Lees verder
Thomas van Vugt

‘Een vergissing van de bank in uw voordeel’

Bij correspondentie tussen een particulier en een bank maakt de bank fout in een ...

Lees verder
Marco Guit

Overeenkomst van borgtocht: hoever strekt zorgplicht curator?

Hoever strekt de informatie- en zorgplicht van een curator als die een overeenkomst ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Tegenvallend aantal leden overgenomen sportschool: schadevergoeding?

Bij de overname van een onderneming wordt de prijs met name bepaald aan de hand ...

Lees verder
Marco Guit

Waar moeten steunvorderingen aan voldoen?

Als een schuldenaar niet betaalt, kunt u ervoor kiezen om een incassoprocedure ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief