Sander Schouten
Arbeidsrecht

Bewijslast bij ontslag op staande voet

Een werknemer werd op staande voet ontslagen omdat hij een collega met een stok ...

Lees verder
Marco Guit

Bescherm goodwill bij bedrijfsovername met een concurrentiebeding!

Bij de overname van een bedrijf wordt de waarde grotendeels bepaald door de goodwill. ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Openbaar dagvaarden voortaan digitaal

Een procedure wordt doorgaans gestart door het uitreiken van een dagvaarding door ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werknemer verzwijgt privéproblemen bij indiensttreding: dwaling werkgever?

Een werknemer valt binnen enkele weken na indiensttreding volledig uit vanwege ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

30%-ruling voor expats in Nederland

Werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om te werken, krijgen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Faillissement mogelijk na turboliquidatie

In een recente uitspraak bekrachtigde het hof Den Haag het faillissement van een ...

Lees verder
Willem Timmers

Vergelijkende reclame: wat mag wel en wat niet?

Het is de nachtmerrie van ieder bedrijf: een concurrent maakt vergelijkende reclame ...

Lees verder
Willem Timmers

Rotan fietsmand niet auteursrechtelijk beschermd

Bij piraterij en het namaken van producten van een ander, denk je niet meteen ...

Lees verder
Willem Timmers

Kuifje fanclub mag domeinnaam kuifje.nl houden: geen merkinbreuk!

Een auteursrechthebbende is exclusief bevoegd tot het openbaarmaking, verveelvoudigen ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Eigen beursje: proceskostenveroordeling voor advocaat persoonlijk!

Het uitgangspunt in het burgerlijk procesrecht is dat de procespartij die (grotendeels) ...

Lees verder
AMS Advocaten

Onno Hennis versterkt team AMS Advocaten

Onno Hennis is per 1 juli 2015 toegetreden tot het team van AMS Advocaten NV. ...

Lees verder
Marco Guit

Inzage in administratie van failliete debiteur vorderen: het kan!

In de wet zijn diverse mogelijkheden geregeld om als belanghebbende partij inzage ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Finale kwijting in vaststellingsovereenkomst: wat houdt dat in?

Bij een zakelijke samenwerking kunnen discussies ontstaan over facturen, matige ...

Lees verder
Sander Schouten

Vervalt een concurrentiebeding na faillissement?

In een recent kort geding tussen zestien werknemers en twee curatoren vorderden ...

Lees verder
Thomas van Vugt
In de media

Facebook veroordeeld tot verstrekken gegevens vanwege wraakporno

Facebook Nederland en Facebook Ierland (het Europese hoofdkantoor) zijn door de ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Aanzegverplichting voor werkgevers per 1 januari 2015

Een werkgever heeft met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) sinds 1 januari ...

Lees verder
Sander Schouten
Incasso

Van fraude verdachte oud-directeur eist opheffing beslag

De van miljoenenfraude verdachte oud-directeur van netbeheerder Rendo heeft in ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Meer materiaal nodig: kosten voor aannemer?

Het komt zeer regelmatig voor dat een aannemer er gedurende het werk achter komt ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Als ik win, wie betaalt dan mijn advocaat?

Betaalt de verliezende partij alle advocaatkosten? Deze vraag wordt vaak gesteld ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Betaling geldsom vorderen in kort geding: AMS legt uit!

Als een crediteur in kort geding betaling van een geldsom vordert zal de voorzieningenrechter ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief