Hidde Reitsma

De bevoegdheden van een pandhouder tot onderhandse verkoop: AMS legt uit!

Een pandhouder mag de aan hem verpande goederen verkopen als de pandgever in verzuim ...

Lees verder
Sander Schouten

Klant mishandeld in winkel: werkgeversaansprakelijkheid?

Een werknemer mishandelt een klant in een winkel. De rechtbank oordeelt dat de ...

Lees verder
Marco Guit

Overdrachtsverbod van vordering, pandrecht nog mogelijk?

Het is gebruikelijk dat banken in ruil voor financiering zekerheid verlangen van ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Lening aangegaan met vervalste handtekening: wie moet terugbetalen?

Een op het eerste oog standaard incassozaak neemt op de zitting een verrassende ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Rechter: geen dwaling bij aangaan vaststellingsovereenkomst

De rechtbank Amsterdam grijpt niet in bij de tussen de nabestaanden van de slachtoffers ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Notaris moet bankgarantie inroepen ondanks restitutierisico

Een vastgoedhandelaar kocht een bedrijfspand, maar neemt het pand daarna niet ...

Lees verder
Marco Guit

Aandeelhouder twijfelt aan juistheid beleid BV: onderzoek Ondernemingskamer?

De Ondernemingskamer heeft recentelijk een verzoek tot het houden van een onderzoek ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet tijdens ziekte: mag dat?

Een werkneemster die ziek thuis zat weigerde naar het werk te komen voor een gesprek ...

Lees verder
Sander Schouten
Incasso

Beslag en executie: hoe werkt het?

Wanneer je een geldvordering op iemand hebt die niet wordt voldaan, kan je voorafgaand ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Huurder houdt geen hoofdverblijf in gehuurde: reden voor ontruiming?

Een huurovereenkomst voor woonruimte kan slechts bij uitzondering door de verhuurder ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Onbetaalde facturen innen in kort geding: zo werkt het

Als een debiteur facturen onbetaald laat kan dit grote gevolgen hebben voor een ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Valse opgaaf van reden ontslag: kennelijk onredelijk ontslag?

Een werknemer wordt ontslagen in verband met slechte bedrijfseconomische omstandigheden. ...

Lees verder
Sander Schouten

Inbewaringstelling gefailleerde in strijd met EVRM?

Gedurende faillissement geldt voor een gefailleerde een inlichtingenplicht. Een ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid: veranderingen in de WW

Op 29 november 2013 is het nieuwe wetsvoorstel Werk en Zekerheid ingediend. In ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

AD moet artikel over Cool Cat op internet rectificeren

De rechtbank Amsterdam heeft vandaag in kort geding geoordeeld dat het AD de beschuldigingen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Onrechtmatige publicatie weer online door technische fout: dwangsom verbeurd?

Aan een veroordeling tot het verwijderen van een onrechtmatige publicatie, koppelt ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis: wat verandert er?

Per 10 januari 2015 zal de herziene Brussel I Verordening, ook wel de EEX- verordening ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid: veranderingen bij flexibele arbeid

Eind november 2013 is het nieuwe wetsvoorstel Werk en Zekerheid ingediend. In ...

Lees verder
Sander Schouten

Gemeente Amsterdam moet in gesprek met boze ambtenaar

Een ambtenaar die zijn leidinggevende na een functioneringsgesprek tot aan de ...

Lees verder
Sander Schouten

Ontbinding rechtspersoon: wanneer houdt een BV op te bestaan?

De ontbinding van een rechtspersoon kan op verschillende manieren plaatsvinden. ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief