Thomas van Vugt
Incasso

Rechter verbiedt Direktbank lening te incasseren vanwege automatische sommatiebrieven

Door standaard aanmaningen aan een klant te sturen die zijn lening niet terugbetaalt, ...

Lees verder
Marco Guit

Wederpartij bij contract failliet? Bestuurder wellicht aansprakelijk voor uw schade!

Het aan de vooravond van een faillissement van een vennootschap, door die vennootschap ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Franchisegever aansprakelijk voor schade wegens onrealistische prognose?

Een interessante uitspraak over de waarde van een afgegeven prognose aan een franchisenemer ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Eigenrichting eigenaar bij doorbreking retentierecht: onrechtmatige daad?

Een aannemer heeft een bijzonder recht in hand bij niet-betaling door een opdrachtgever. ...

Lees verder
Sander Schouten

Ambtenaar Ministerie van Defensie krijgt schadevergoeding na rugby-ongeval

Een ambtenaar die meedeed aan een rugby-oefening kwam ten val en scheurde een ...

Lees verder
Marco Guit

De coöperatie: terug van weggeweest!

Heb je plannen om samen te ondernemen? Denk dan eens aan de coöperatie in plaats ...

Lees verder
Sander Schouten

Leraar krijgt schadevergoeding na onterechte beschuldiging

Een leraar in het basisonderwijs werd door zijn werkgever onterecht beschuldigd ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Curator aansprakelijk stellen: wanneer kan het?

Schuldeisers van het failliete OAD willen de curatoren van OAD in rechte betrekken. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid: veranderingen in het ontslagrecht

Eind november vorig jaar is het nieuwe wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid ingediend. ...

Lees verder
Marco Guit

Ondernemingskamer: onderzoek naar dividendbeleid KLM

De minderheidsaandeelhouders van KLM hebben eindelijk succes geboekt in hun jarenlange ...

Lees verder
Sander Schouten

Leugen kost ambtenaar z’n baan en € 30.000

Een ambtenaar in dienst bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dient een tuchtrechtelijke ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Hoe werkt het kettingbeding?

In een recente uitspraak van het hof, komt de vraag aan de orde of een koper van ...

Lees verder
Marco Guit

Onterecht faillissement? Stel verzet of hoger beroep in!

Het aantal faillissementen dat in 2013 is uitgesproken, is wederom flink gestegen ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bestuurder BV aansprakelijk voor benadeling van een schuldeiser?

Selectieve betaling van crediteuren is op zich niet onrechtmatig, ook al zal een ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Beschuldigingen in de media: hoe ver mag je gaan?

Een franchisenemer van een bekende bakkerijketen die zijn beëindigde franchiseovereenkomst ...

Lees verder
Marco Guit

Betalingsonmacht BV door niet doorbelasten facturen: bestuurdersaansprakelijkheid?

Een interessante uitspraak van het Hof Amsterdam over bestuurdersaansprakelijkheid. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Publicatietermijn van jaarrekening verkort bij de Flex BV?

Bij de vernieuwing van het vennootschapsrecht in 2012 (de “flex-BV”) ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Hogere ontslagvergoeding bij ontbinding door slechte coaching werknemer?

In een recente uitspraak in een ontbindingszaak moet de Kantonrechter beoordelen ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Sprake van schadevergoeding of boete bij wanprestatie?

Twee partijen kwamen in een overeenkomst overeen dat als een partij contractbreuk ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Verjaring en stuiting van vordering tot betaling koopprijs

Rechtsvorderingen verjaren na verloop van tijd omwille van de rechtszekerheid. ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief