Sander Schouten

Inzage bewijsstukken: “fishing expedition” niet toegestaan door rechter

Een procespartij kan voorafgaand aan of gedurende een procedure inzage vorderen ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Cessie en retrocessie van vorderingen: wat houdt dat in?

Wanneer je werk verricht voor een klant maar die betaalt zijn rekening niet, dan ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Kort geding: privacybescherming ING gaat voor belangen Brein

In het kader van haar taak om op te treden tegen auteursrechtinbreuken wilde Stichting ...

Lees verder
Marco Guit

Makelaar niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens in verkoopbrochure

Een makelaar die onjuiste oppervlaktegegevens had medegedeeld aan de koper van ...

Lees verder
Hidde Reitsma
VvE

Voorzitter VVE mocht gemachtigde laten verwijderen uit vergadering

Binnen verenigingen van eigenaars (VVE’s) komt het niet zelden voor dat ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Vertrekpremie is geen beloning voor dienstjaren, maar compensatie inkomensverlies

Een man die ruim 40 jaar (eerst voltijds, dan deeltijds) bij een bedrijf werkt ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Uitsluiten garantie ontslaat verkoper niet van mededelingsplicht

Op de koper die een tweedehands auto kocht onder de expliciete voorwaarde dat ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Rechter stopt executieverkoop ondanks achterstand hypotheek

Een bank die een woning wilde veilen vanwege een hypotheekachterstand maakt misbruik ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Kort geding: klachten op Facebook en internet verwijderen

Moederliefde gaat ver. Soms iets te ver, zo vond de Voorzieningenrechter in een ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Geen koopovereenkomst ondanks wilsovereenstemming over de prijs

Tot welk moment mag je de onderhandelingen over de koop van een onroerend goed ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bestuurdersaansprakelijkheid: een overzicht van de recente rechtspraak

De laatste tijd zijn er op dit blog een aantal uitspraken behandeld waarin de ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Verhuur van onderneming en goodwill: hoe zit het?

Een huurder huurt een operationele sportschool. Kan deze huurder na beëindiging ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Selectieve betaling crediteuren niet altijd onrechtmatig

In een recente uitspraak bevestigt de rechtbank Leeuwarden dat selectieve betaling ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Oude rekening hoeft soms niet meer te worden betaald

Het komt regelmatig voor: rekeningen die waren vergeten en pas na een of twee ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Wel of geen opdracht gegeven tot meerwerk?

De opdrachtgever die betwistte dat hij opdracht had gegeven voor bepaald meerwerk, ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Onbezoldigd bestuurslid ontvangt indirect loon: mag dat?

Een onbezoldigde stichtingsbestuurder van een stichting mag zijn eigen BV (en ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag van een statutair bestuurder: speciale regels!

Ook een statutair bestuurder kan worden ontslagen, maar op zo’n ontslag ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

VvE kan appartement verkopen bij achterstand in de servicekosten

Een VvE kan je appartement laten veilen als je nalatig blijft met de betaling ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Debiteur betwist ontvangst sommatiebrief: is de vordering verjaard?

Om de verjaring van een vordering te voorkomen, kan worden volstaan met het versturen ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Aannemingsovereenkomst: bouwplanning bindend?

Veel bouwgeschillen tussen aannemers en opdrachtgevers gaan over een vertraging ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief