Herplaatsing alleen voor ambtenaren

Als de functie van een ambtenaar komt te vervallen, komt hij  in aanmerking voor de status van herplaatsingskandidaat (HPK-er). Een HPK-er heeft een voorrangspositie bij nieuwe vacatures binnen de organisatie. Minimumvoorwaarde om HPK-er te worden, is dat je de status van ambtenaar hebt, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam Sander Schouten legt uit.

Herplaatsing: geen voorrang bij interne vacatures

In deze zaak ging het om het volgende. Een man was in dienst bij SWIMT als buitengewoon opsporingsambtenaar op basis van een arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
. Op de arbeidsovereenkomst stond vermeld dat SWIMT bij het aangaan daarvan handelde namens de gemeente Hengelo. De man solliciteerde nadat zijn arbeidsovereenkomst bij SWIMT geëindigd was, naar de functie van parkeercontroleur bij de gemeente Hengelo. De gemeente Hengelo berichtte de man dat de procedure intern nog liep en hij  bericht zou krijgen als intern geen geschikte kandidaat gevonden zou worden. Kort daarna deelde de gemeente Hengelo de man mee dat de vacature inmiddels intern was vervuld.

Bezwaar tegen mondelinge mededeling

De man startte een procedure want hij vond dat zijn sollicitatie bij de interne selectieprocedure betrokken had moeten worden. Dan had hij een kans gemaakt. Hij stelde dat hij ambtenaar was geweest bij de gemeente Hengelo en daarom als HPK-er aanspraak kon maken op een voorrangspositie bij de selectieprocedure. De CRvB volgt de man hierin niet en wijst zijn beroep af. Hij was bij SWIMT geen ambtenaar omdat hij werkzaam was op basis van een arbeidsovereenkomst. Hij was daarom ook geen HPK-er. Onder bijzondere omstandigheden kan, ondanks dat een arbeidsovereenkomst is gesloten, blijken dat iemand ambtenaar is. Het feit dat op de arbeidsovereenkomst vermeld stond dat SWIMT namens de gemeente Hengelo handelde, was daarvoor volgens de CRvB onvoldoende.

Advocaat gespecialiseerd in ambtenarenrecht

Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht in werking getreden. Daarbij is onder meer het relativiteitsvereiste in de Algemene wet bestuursrecht Het recht waarin het handelen van bestuursorganen in relatie tot burgers wordt geregeld.
» Meer over bestuursrecht
bestuursrecht
opgenomen. Het relativiteitsvereiste houdt in dat er een verband moet bestaan tussen een beroepsgrond en het belang dat geschaad wordt. Op de hierboven besproken uitspraak was nog oud recht van toepassing. Zou het nieuwe bestuursprocesrecht van toepassing zijn geweest, dan was de zaak afgedaan op het relativiteitsbeginsel Met het relativiteitsbeginsel wordt bedoeld dat de door de dader overtreden norm moet zijn geschreven ter bescherming van het geschonden belang.
» Meer over relativiteitsbeginsel
relativiteitsbeginsel
. Immers, de HPK-status is er in het belang van ambtenaren. Omdat de man geen ambtenaar was, zou hij geen beroep kunnen doen op een geschonden rechtsregel die alleen beoogt ambtenaren te beschermen.

More in Ambtenarenrecht
Advocaat insolventierecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
De terugkeergarantie van een ambtenaar: goed formuleren!

Als een ambtenaar kiest voor het ondernemerschap en een eigen bedrijf start, is het mogelijk om een terugkeergarantie af te...

Close