3 min lezen

Online veilingsite mag bijna identieke domeinnaam concurrent houden

NL

Mag een bedrijf een domeinnaam registreren die slechts op zeer geringe wijze (een koppelteken) afwijkt van de populaire website van zijn concurrent? Volgens de Voorzieningenrechter te Almelo wel, zelfs als de betreffende domeinnaam enkel bedoeld is om bezoekers (kennelijk op zoek naar de andere website) door te linken naar de eigen website van de concurrent. Advocaat Intellectueel eigendomsrecht Hidde Reitsma bespreekt deze opvallende uitspraak.

Online veilingsite voor auto’s

Een dealerstation drijft een onderneming die onder meer de online veilingsite besteautobod.nl exploiteert. Dealerdirect exploiteert een concurrerende veilingsite, ikwilvanmijnautoaf.nl. Dealerdirect heeft na Dealerstation de domeinnaam beste-autobod.nl geregistreerd. Via deze website worden bezoekers doorgelinkt naar ikwilvanmijnautoaf.nl.

Profiteren van andermans product of inspanning

In het door Dealerstation gestart kort geding komt de vraag aan de orde of Dealerdirect onrechtmatig jegens Dealerstation heeft gehandeld. Dealerstation voert aan dat verwarring bij het publiek te verwachten is nu de domeinnaam van Dealerdirect zo weinig verschilt van de website besteautobod.nl. Hierdoor haakt Dealerdirect op onrechtmatige wijze aan bij de handelsnaam en reputatie van Dealerstation.

Geen verwarring publiek: geen onrechtmatige daad

De Voorzieningenrechter ziet echter geen probleem. Hij stelt voorop dat het profiteren van andermans product en inspanning op zichzelf niet verboden is, ook niet indien dit nadeel toebrengt aan een ander. Het is pas onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
als er -onnodig- verwarring wordt toegebracht aan het publiek. Daarvan is hier geen sprake, meent de rechter. De website beste-autobod.nl wordt enkel gebruikt om door te linken en als bezoekers eenmaal op de site ikwilvanmijnautoaf.nl zijn beland, begrijpen ze vast dat dit niet de site besteautobod.nl is. Er is dus geen gevaar voor verwarring, aldus de Voorzieningenrechter.

Advocaat handelsnaamrecht en merkenrecht

Op grond van deze uitspraak lijken de mogelijkheden om op te treden tegen concurrenten die willen profiteren van mensen die de naam van een website net even verkeerd intypen, beperkt. Zo kan je in plaats van op besteautobod.nl (via beste-autobod.nl) onbedoeld op ikwilvanmijnautoaf.nl komen. Toch is er iets tegen te doen. In deze zaak kon de domeinnaam beste-autobod.nl niet tevens als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet worden aangemerkt. Dealerdirect gebruikt deze naam namelijk niet als aanduiding van de onderneming. Daarom was er geen inbreuk op het handelsnaamrecht van Dealerstation (voorzover de naam besteautobod door haar als handelsnaam gebruikt werd).

Bescherming handelsnaam en merk

Ondernemingen die een website hebben bestaande uit hun eigen bedrijfsnaam genieten handelsnaambescherming wat inhoudt dat geen andere onderneming dezelfde of een gelijkende (handels)naam mag voeren. Ook kan een onderneming op grond van het merkenrecht optreden tegen het gebruik van een merknaam. Zo zal De Bijenkorf wel kunnen optreden tegen een concurrent die de domeinnaam “de-bijenkorf.nl” zou registreren en doorlinken naar zijn eigen webshop. Dit zal ongetwijfeld een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht Verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties.
» Meer over intellectueel eigendomsrecht
intellectueel eigendomsrecht
van De Bijenkorf opleveren.

AMS advocaat gespecialiseerd in IE-recht

De advocaat intellectueel eigendomsrecht van AMS Advocaten kan u van dienst zijn bij diverse zaken omtrent handelsnamen, zoals bij inbreuk op een handelsnaam of merkenrecht De bescherming die een houder van een merk geniet tegen gebruik van zijn merk door derden.
» Meer over merkenrecht
merkenrecht
, het opstellen van een akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
van overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht
overdracht
van een handelsnaam, het opstellen van een licentieovereenkomst of geschillen omtrent inbreuk.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence