Terug
i

intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht (IE-recht) is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties. Onder het IE-recht vallen onder andere het  auteursrecht Het exclusieve recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.
» Meer over auteursrecht
auteursrecht
, het merkenrecht De bescherming die een houder van een merk geniet tegen gebruik van zijn merk door derden.
» Meer over merkenrecht
merkenrecht
, het handelsnaamrechten het octrooirecht Het uitsluitend recht van een uitvinder van een uitvinding deze te ontwikkelen, toe te passen en te exploiteren.
» Meer over octrooirecht
octrooirecht
.

Deze rechten zijn zowel in Nederlandse als internationale wetgeving vastgelegd en beschermen de maker van een creatie tegen onrechtmatige kopieën en exploitatie of gebruik van zijn werk of ontwerp zonder toestemming.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op