auteursrecht (mv: auteursrechten)

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Op dit exclusieve recht zijn wettelijke uitzonderingen neergelegd zoals overname door de pers of gebruik voor onderwijsdoeleinden.

Het auteursrecht is een intellectueel eigendomsrecht Verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties.
» Meer over intellectueel eigendomsrecht
intellectueel eigendomsrecht
en ontstaat van rechtswege. Het auteursrecht wordt geregeld in de Auteurswet.

Categorie

Regeling

Wetsartikel
1

Synoniemen
copyright, Auteurswet

Gerelateerde begrippen
intellectueel eigendomsrecht