Terug
o

octrooirecht

Het octrooirecht maakt deel uit van het intellectueel eigendomsrecht Verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties.
» Meer over intellectueel eigendomsrecht
intellectueel eigendomsrecht
en beschermt de uitvinder van een uitvinding.

Voor bescherming van een uitvinding moet een octrooi worden aangevraagd bij NL Octrooicentrum. Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid. Een octrooi wordt alleen toegewezen als de uitvinding voldoet aan 3 eisen: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd, indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek.

Octrooi beschermt de uitvinding voor maximaal 20 jaar. In die tijd mag de technologie niet worden gekopieerd of commercieel toegepast. Een octrooi wordt ook wel patent Het exclusieve eigendomsrecht op een uitvinding, ook wel octrooi genoemd.
» Meer over patent
patent
genoemd. Octrooi is geregeld in de Rijksoctrooiwet 1995.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op