patent

De juridisch gebruikelijke term in Nederland voor patent is octrooi. Patent is de internationaal (Engels) gebruikte term. Het betekent hetzelfde.

Een octrooi is het exclusieve eigendomsrecht dat de uitvinder heeft toebedeeld gekregen na registratie van zijn uitvinding bij een octrooi bureau.

Categorieen:
Synoniemen: octrooirecht, patent law, octrooi

Ondersteuning nodig?

Neem contact met ons op