patent (mv: patenten)

De juridisch gebruikelijke term in Nederland voor patent is octrooi. Patent is de internationaal (Engels) gebruikte term. Het betekent hetzelfde.

Een octrooi is het exclusieve eigendomsrecht dat de uitvinder heeft toebedeeld gekregen na registratie van zijn uitvinding bij een octrooi bureau.

Categorie

Synoniemen
octrooirecht, patent law, octrooi

Gerelateerde begrippen
octrooirecht, intellectueel eigendomsrecht