Terug
m

merkenrecht

Het merkenrecht beschermt de merkhouder tegen gebruik (zonder toestemming) van het merk. Een merk is een teken waarmee een bedrijf zijn producten of dienstverlening onderscheidt van andere producten.

Een merk is pas beschermd als dit als zodanig is gedeponeerd. Voor Nederlandse bescherming moet het merk geregistreerd zijn bij het Benelux Merkenbureau. Het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
Eigendom
is dan van toepassing. Hierin staat aan welke voorwaarden een merk moet voldoen voor registratie. Registratie kan voorts op Europees niveau (Office for the Harmonization of the Internal Market in Spanje) of op mondiaal niveau (World Intellectual Property Organization).

Tegen onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
gebruik van een merk kan de de merkhouder optreden. Als een geregistreerd merk langer dan 5 jaar niet wordt gebruik, verliest de merkhouder de bescherming.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op