3 min lezen

handelsnaamrecht

Hidde Reitsma
Hidde Reitsma
Neem contact op

Wat is handelsnaamrecht?

Een handelsnaam is niets meer dan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (artikel 1 Handelsnaamwet). Om misleiding of verwarring bij het publiek te voorkomen, geniet de ondernemer handelsnaambescherming. Dit houdt in dat een andere onderneming niet dezelfde handelsnaam mag gebruiken als hierdoor gevaar voor verwarring ontstaat. Het handelsnaamrecht geldt in principe voor onbepaalde tijd, althans, zolang de onderneming de naam als handelsnaam voert.

Geen registratie vereist

Een handelsnaam hoeft niet te zijn ingeschreven in het handelsregister om beschermd te zijn. De onderneming die een handelsnaam als eerste in het maatschappelijk verkeer is gaan (en blijven) voeren, geniet de bescherming. De handelsnaam moet dan wel daadwerkelijk in het openbaar worden gebruikt. Dit gebruik kan blijken uit het voeren van de naam op briefpapier, op de gevel van het bedrijf, in reclame-uitingen, maar ook uit een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Overigens kan het handelsregister ook van dienst zijn als een onderneming voorafgaand aan de keuze van een handelsnaam wilt onderzoeken of een bepaalde naam al bestaat.

Voorwaarden aan Handelsnaam

Er zijn wel enkele voorwaarden aan de handelsnaam gesteld voordat deze ook beschermd is. Zo mag een handelsnaam zelf niet misleidend zijn. Een eenmanszaak of een vennootschap onder firma mag daarom niet wordt gedreven onder de naam Jansen B.V. Ook mag de naam niet misleidend zijn over de aangeboden diensten of producten. Voorts mag de naam geen inbreuk maken op een reeds bestaand merkenrecht. Uiteraard geniet een handelsnaam geen bescherming als deze (nagenoeg) gelijk is aan een oudere handelsnaam.

Welke bescherming biedt een handelsnaam?

Op basis van het Handelsnaamrecht kan een ondernemer optreden tegen andere bedrijven die dezelfde dan wel een sterk gelijkende handelsnaam voeren. De ondernemer moet wel kunnen aantonen dat hij de handelsnaam eerder voerde dan het andere bedrijf. Ook moet er door het voeren van dezelfde handelsnaam gevaar voor verwarring bestaan bij het publiek. Dit kan directe verwarring zijn (iemand handelt met ondernemer B maar denkt dat hij met A te maken heeft) of indirecte verwarring (iemand handelt met B maar denkt dat B en A aan elkaar verwant zijn).

Verwarringsgevaar bij het publiek

Of er sprake is van verwarringsgevaar hangt af van verschillende factoren. Zo zal gekeken worden naar de aard van de onderneming: gaat het om een architectenbureau versus een nachtclub, dan zal er weinig kans op gevaar zijn. Ook speelt de locatie een rol. Waar geniet de handelsnaam bekendheid? Is dat in een bepaalde stad, een regio of in heel Nederland? Zo zal de eigenaar van café De Tap in Maastricht weinig kans van slagen hebben om op te treden tegen café De Tap op Terschelling. Er bestaat in dat geval immers geen reëel gevaar voor verwarring. Tot slot speelt ook het relevante publiek een rol.

Handelsnaam ook een merk?

Als de Handelsnaam ook als merk gebruikt wordt, dan kan het merk gedeponeerd worden bij het Benelux merkenbureau, mits aan de eisen voor een merk voldaan is (onderscheidend vermogen). Hierdoor ontstaat er een bescherming voor de gehele Benelux (en bij internationale registratie voor Europa, of wereldwijd) .

Licentie bij franchising

Een handelsnaam kan worden overgedragen, bijvoorbeeld bij de verkoop van de onderneming. Ook komt het regelmatig voor dat er een licentie wordt afgegeven aan bijvoorbeeld een franchiseondernemer die daarmee toestemming krijgt om onder dezelfde naam een gelijke onderneming te voeren. Hoewel een licentie niet schriftelijk hoeft te worden afgegeven, is het aan te raden hiervan altijd een contract op te stellen.

Advocaat handelsnaamrecht en intellectueel eigendomsrecht in Amsterdam

Een advocaat intellectueel eigendomsrecht van AMS Advocaten kan u van dienst zijn bij diverse zaken omtrent handelsnamen, zoals bij inbreuk op een handelsnaam, het opstellen van een akte van overdracht van een handelsnaam, het opstellen van een licentieovereenkomst of geschillen omtrent inbreuk.

Nieuws-
brief

Ravel Residence