Sjoerd Yntema

Hoge Raad verschaft duidelijkheid over toetsing BKR-registratie

Bij de aanvraag van een hypotheek worden particulieren soms geconfronteerd met ...

Lees verder
Geertje Strik

Gebrekkige levering, maar te laat geklaagd? Toch betalen.

Een Griekse partij verkocht vijf ladingen bevroren palingen aan een koper in Nederland. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Niet vernietigbare arbeidsovereenkomst leidt tot kort maar duur dienstverband

Op het moment dat een werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een werknemer ...

Lees verder
Sander Schouten

Bestuurder van een B.V. is volgens de rechtbank in privé aansprakelijk voor betaling van onbetaald gebleven facturen van een leverancier

Het uitgangspunt is dat een vennootschap aansprakelijk is voor alle uit een overeenkomst ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

De e-mailbox van een werknemer monitoren zonder voorafgaande waarschuwing komt werkgever duur te staan

Werkgevers vragen zich soms af of zij zonder voorafgaande waarschuwing de (privé) ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Factureren zonder verlenen service schending zorgplicht

De redelijkheid en billijkheid en de zorgplicht houden in dat het onder omstandigheden ...

Lees verder
Sander Schouten

Van ING geleend bedrag van € 1 miljoen wordt belegd in crypto’s en verdampt grotendeels: bestuurder moet in privé terugbetalen

In deze zaak leende een bedrijf tijdens de coronacrisis een bedrag van € 1.000.000,- ...

Lees verder
Sander Schouten

Evenementenbureau claimt ten onrechte betaling voor wegens corona geannuleerd bedrijfsfeest

Als een overeenkomst niet kan worden nagekomen door een gebeurtenis waardoor overmacht ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Verlengde vakantie vanwege reisbeperking als gevolg van corona komt voor rekening van werkgever

Tot 1 januari 2020 luidde de hoofdregel: “geen arbeid, geen loon”. ...

Lees verder
Sander Schouten

Lockdownmaatregel onvoorziene omstandigheid ex artikel 6:258 BW

Een onvoorziene omstandigheid volgens artikel 6:258 BW is een situatie die op ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Opzegging lidmaatschap door het bestuur van een vereniging

Bijna iedere Nederlander is wel lid van een vereniging; of het nu gaat om een ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Te snel inzetten op beëindiging verstoorde arbeidsverhouding leidt tot afwijzing ontbindingsverzoek

Een van de gronden van het gesloten ontslagstelsel is een verstoorde arbeidsverhouding. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Sancties bij niet naleven controlevoorschriften zieke werknemer

Op het moment dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt, gelden er in ieder geval ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Intreden ontbindende voorwaarde leidt niet tot herplaatsingsverplichting en aanzegvergoeding

Sommige arbeidsovereenkomsten bevatten een ontbindende voorwaarde. Het doel van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Voorkomen van precedentwerking is niet voldoende om werknemer aan concurrentiebeding te houden

Op het moment dat een werknemer na zijn dienstverband elders in dienst wil treden ...

Lees verder
Marco Guit
Procesrecht

Gebreken onvoldoende onderbouwd, vordering toegewezen

Recent overwoog de Rechtbank Midden-Nederland dat de gedaagde de facturen van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Belemmeringsverbod Waadi staat aan inroepen concurrentiebeding in de weg

Het gebeurt steeds vaker dat werkgevers werknemers detacheren om bij een klant ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Niet meewerken aan beëindiging met wederzijds goedvinden leidt tot latere beëindiging van het slapend dienstverband en hogere transitievergoeding

In 2019 overwoog de Hoge Raad in het bekende Xella-arrest dat de compensatieregeling ...

Lees verder
Sander Schouten

Aansprakelijkheid bestuurder door niet informeren van verhuurder over eigen aangifte faillissement?

De drempel voor het persoonlijk aansprakelijk stellen van een bestuurder van een ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Belangrijke wijzigingen in arbeidsrechtland per 1 januari 2022

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al bijna op. Het is dan ook tijd om ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief