Nynke Noordmans

Lockdownmaatregel onvoorziene omstandigheid ex artikel 6:258 BW

Een onvoorziene omstandigheid volgens artikel 6:258 BW is een situatie die op ...

Lees verder
Sjoerd Yntema

Opzegging lidmaatschap door het bestuur van een vereniging

Bijna iedere Nederlander is wel lid van een vereniging; of het nu gaat om een ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Te snel inzetten op beëindiging verstoorde arbeidsverhouding leidt tot afwijzing ontbindingsverzoek

Een van de gronden van het gesloten ontslagstelsel is een verstoorde arbeidsverhouding. ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Sancties bij niet naleven controlevoorschriften zieke werknemer

Op het moment dat een werknemer arbeidsongeschikt raakt, gelden er in ieder geval ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Intreden ontbindende voorwaarde leidt niet tot herplaatsingsverplichting en aanzegvergoeding

Sommige arbeidsovereenkomsten bevatten een ontbindende voorwaarde. Het doel van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Voorkomen van precedentwerking is niet voldoende om werknemer aan concurrentiebeding te houden

Op het moment dat een werknemer na zijn dienstverband elders in dienst wil treden ...

Lees verder
Marco Guit
Procesrecht

Gebreken onvoldoende onderbouwd, vordering toegewezen

Recent overwoog de Rechtbank Midden-Nederland dat de gedaagde de facturen van ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Belemmeringsverbod Waadi staat aan inroepen concurrentiebeding in de weg

Het gebeurt steeds vaker dat werkgevers werknemers detacheren om bij een klant ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Niet meewerken aan beëindiging met wederzijds goedvinden leidt tot latere beëindiging van het slapend dienstverband en hogere transitievergoeding

In 2019 overwoog de Hoge Raad in het bekende Xella-arrest dat de compensatieregeling ...

Lees verder
Nynke Noordmans

Aansprakelijkheid bestuurder door niet informeren van verhuurder over eigen aangifte faillissement?

De drempel voor het persoonlijk aansprakelijk stellen van een bestuurder van een ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Belangrijke wijzigingen in arbeidsrechtland per 1 januari 2022

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al bijna op. Het is dan ook tijd om ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Goud (toch) van oud | inbreuk op oudere handelsnaam

Het Hof Den Haag heeft onlangs in kort geding geoordeeld dat het gebruik van de ...

Lees verder
Mariëlle de Wild

Rente over een boedelschuld kwalificeert ook als een boedelschuld

Voor de vordering van een verhuurder die zich geconfronteerd ziet met een faillissement ...

Lees verder
Onno Hennis

Stefan de Vrij eist schadevergoeding van sportmakelaar

Gisteren kwam in het nieuws dat topvoetballer Stefan de Vrij zijn voormalig zaakwaarnemers, ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Verbod op zichtbare tatoeages in strijd met goed werkgeverschap

Het kan verkeren: waren zichtbare tatoeages op de werkvloer jaren geleden nog ...

Lees verder
Nynke Noordmans

Vakantiehuis kosteloos annuleren vanwege corona?

Algemene voorwaarden van vakantieparken voorzien in de meeste gevallen niet in ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Afbreken onderhandelingen niet onrechtmatig

Partijen waren jaren met elkaar in onderhandeling over de toekomstige huur van ...

Lees verder
Nynke Noordmans
Arbeidsrecht

Monteur maakt auto’s stuk

Een bijzondere uitspraak van de Rechtbank Limburg van eind dit jaar: een monteur ...

Lees verder
Lennard Noordzij
Procesrecht

Executieproblemen: veroordeelde partij geeft geen inzicht in zijn vermogen, wat te doen?

Recent schreef ik een blog over de vraag wat te doen als een tegenpartij ondanks ...

Lees verder
Geertje Strik
AMS Advocaten

Camera’s plaatsen in gemeenschappelijk trappenhuis: mag dat?

In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam heeft de rechter zich uitgelaten ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief