2 min lezen

Energieprijzen stijgen: zorg als VvE voor juiste vastlegging gezamenlijke energiekosten en incasseer op tijd!

NL

Zeker in steden hebben veel Verenigingen van Eigenaars (VvE) gezamenlijke energiekosten. Ook bij relatief slecht geïsoleerde en onduurzame oudere woningen. Het gezamenlijke energieverbruik wordt vaak gemeten via energiemeters op de radiatoren, en jaarlijks afgerekend, waarbij de energie-/verwarmingskosten gezamenlijke schulden zijn, waarvoor de eigenaars naar rato van het berekende gebruik worden aangeslagen. Het is altijd goed om na te gaan of de splitsingsakte De notariële akte waarin een gebouw in appartementsrechten is gesplitst.
» Meer over splitsingsakte
splitsingsakte
er adequaat in voorziet dat de wijze van berekening en doorbelasting zo kan plaatsvinden.

Verhoging debiteurenrisico VvE

Met het stijgen van de energieprijzen, zullen veel VvE’s aanzienlijk hogere risico’s gaan dragen met betrekking tot de verwarmings-/energiekosten. Naar verwachting zullen die kosten tot wel vier of vijf keer hoger worden dan bestaande kosten op basis van vastgezette contracten.

VvE aansprakelijk voor energiekosten; moet verhaal halen op leden

Van belang is te realiseren dat energiecontracten op naam zullen staan van een Vereniging van Eigenaars. Dat zal betekenen dat de VvE aansprakelijk is voor de nakoming van deze contracten, en daarvoor dus zelf verhaal moet halen op haar leden. Zoals aangeduid, voorzien de modelreglementen en huishoudelijke reglementen daar wel in (door op basis van verbruik door te belasten), maar het is van belang dat het bestuur van de VvE zich realiseert dat dat geld wel moet worden geïnd. Het is daarom raadzaam om, zodra de energiekosten stijgen, ook de maandelijkse bevoorschotting daarvan evenredig te laten stijgen, en strak in de gaten te houden of die individuele leden hun maandbijdrage voldoen. Ook kan eraan worden gedacht de energiekosten frequenter af te rekenen en te laten vaststellen.

Kosten over lopend en voorgaand kalenderjaar zijn bevoorrecht: tijdige actie is vereist

Artikel 3:286 lid 1 BW bepaalt dat hetgeen door een appartementseigenaar De gerechtigde tot een appartementsrecht.
» Meer over appartementseigenaar
appartementseigenaar
aan de VvE is verschuldigd, in het lopende of voorafgaande kalenderjaar zal zijn bevoorrecht op het appartementsrecht Een eigendomsaandeel in een gedeelte van een gebouw (appartement) alsmede een exclusief gebruiksrecht op dat gedeelte.
» Meer over appartementsrecht
appartementsrecht
. Dat betekent dat de verkoop van het appartementsrecht, die opbrengst voor gaat op andere schuldeisers. Momenteel staat nog ca. 20% van de woningen in Nederland “onder water”. Dat betekent al dat lang niet altijd verhaal zal kunnen worden gehaald voor een dergelijke schuld, laat staan als die schuld niet bevoorrecht is. Het bestuur van een VvE met een wanbetalend lid doet er daarom goed aan tijdig actie te ondernemen om te komen tot incasso van maandelijkse of uiteindelijk jaarlijks verschuldigde energiekosten. Zo kan worden voorkomen dat de VvE met een grote zeperd blijft zitten.

Hidde Reitsma

Hidde

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence