4 min lezen

Crisis bij Centric na machtswisseling: wie lost de problemen op?

NL

Gisteren werd bekend dat het uitvoerend bestuur van Centric opstapt vanwege het conflict tussen eigenaar Gerard Sanderink met zijn ex-partner Van Egten. Aanleiding zou zijn het blokkeren van een gang naar de ondernemingskamer Een afdeling van het Gerechtshof te Amsterdam dat bevoegd is kennis te nemen van diverse ondernemingsrechtelijke en sociaal- of financieel-economisch georiënteerde zaken.
» Meer over ondernemingskamer
Ondernemingskamer
. De positie van de CEO wordt overgenomen door een vertrouweling van Sanderink. Advocaat Ondernemingsrecht Onno Hennis licht in deze blog de laatste ontwikkelingen toe en onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om rust in de tent te brengen bij Centric.

Achtergrond

Centric is een grote IT-provider; Sanderink is indirect ‘ultimate beneficial owner’. Het levert IT-diensten aan met name overheidsinstellingen. Daarmee heeft het een belangrijke rol bij de bewaking van het functioneren van kritische systemen en het verwerken van grote hoeveelheden persoonsgegevens van burgers.

Vechtscheiding Sanderink

Sanderink heeft al jaren een juridisch conflict met Van Egten. Van Egten is daarbij meermaals door de rechter in het gelijk gesteld en Sanderink heeft inmiddels bijna € 2 miljoen aan dwangsommen aan haar verbeurd. Om die te innen dreigde Van Egten om enkele huizen van Sanderink te veilen.

Beslag door Centric bij Van Egten: misbruik van recht

Centric legde vervolgens beslag bij Van Egten, met als kennelijke doel de aangekondigde veiling Een openbare verkoop.
» Meer over veiling
veiling
te voorkomen. De rechter oordeelde hard: het bestuur had zich niet voor het karretje van Sanderink mogen laten spannen en had met het beslag misbruik van bevoegdheid Misbruik van een op zichzelf bestaande bevoegdheid. Of hier sprake van is hangt af van de concrete omstandigheden.
» Meer over misbruik van bevoegdheid
misbruik van recht
gemaakt. Beslag dient immers als zekerheidsrecht Zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals pand en hypotheek.
» Meer over zekerheidsrecht
zekerheid
voor verhaal en is niet bedoeld om executie van dwangsommen te frustreren.

Koerswijziging

Hoewel de uitvoerend bestuurders in eerste instantie nog de instructies van Sanderink opvolgden, menen zij na het debacle van de beslaglegging dat de macht van Sanderink bij Centric moet worden beperkt. Mogelijk speelt daarbij ook mee dat DNB besloot het contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
met Centric niet te verlengen.

Enquêteprocedure en onmiddellijke voorzieningen

Om Sanderink uit te schakelen troffen de uitvoerend bestuurders kennelijk voorbereidingen voor een gang naar de Ondernemingskamer. De Ondernemingskamer heeft ruime bevoegdheden om in te grijpen bij ondernemingen. Zo zou zij (in het belang van de onderneming) de aandeel De gedeelten waarin het kapitaal van een BV of NV is verdeeld.
» Meer over aandeel
aandelen
van Sanderink tijdelijk kunnen overdragen aan een onafhankelijk beheerder. Voorts zouden de niet-uitvoerend bestuurders (die loyaal zijn aan Sanderink) kunnen worden geschorst, of zou een onafhankelijke bestuurder met doorslaggevende stem kunnen worden aangesteld bij Centric.

Aftreden uitvoerend bestuurders

De drie niet-uitvoerend bestuurders, alle vertrouwelingen van Sanderink, waren het niet eens met het voornemen om naar de Ondernemingskamer te gaan. Daarop dienden de uitvoerend bestuurders hun ontslag in. Eén van de niet-uitvoerend bestuurders zal per 1 juli de CEO opvolgen. Voor de CFO wordt nog een vervanger gezocht die per 1 oktober zal beginnen. Als gevolg van het aangekondigde aftreden van de uitvoerend bestuurders heeft Sanderink de touwtjes weer stevig in handen bij Centric. Er zijn echter nog wel mogelijkheden dat de Ondernemingskamer ingrijpt bij Centric.

Alsnog verzoek namens vennootschap

Zo zouden de twee uitvoerend bestuurders alsnog over kunnen gaan tot indiening van het enquêteverzoek namens Centric. Volgens het handelsregister Een register waarin ondernemingen vermeld staan met hun gegevens.
» Meer over handelsregister
Handelsregister
zijn zij immers nog altijd als bestuurders ingeschreven. Ook blijkt uit berichten in de media dat het ontslag pas op termijn ingaat. Op basis van de wet kunnen zij namens Centric een enquêteverzoek doen. Zij hebben daarvoor de medewerking van de niet-uitvoerend bestuurders niet nodig.

Verzoek A-G om reden van openbaar belang

De Advocaat-Generaal bij ressortpakket kan om redenen van openbaar belang een enquêteverzoek doen. Dat publieke belang kan er mede in gevonden worden dat Centric essentiële IT-processen bij overheidsinstellingen beheert en aanzienlijke hoeveelheden persoonsgegevens van burgers verwerkt. Indien een goed functioneren daarvan als gevolg van de ontwikkelingen niet gewaarborgd is, zal de Ondernemingskamer mogelijk bereid zijn om in te grijpen.

Verzoek door CNV ICT

Volgens de wet is voorts een werknemersorganisatie onder omstandigheden enquêtegerechtigd. Daarvoor is wel vereist dat binnen Centric werkzame personen lid zijn en de statuten De statuten vermelden bij rechtspersonen met in aandelen vermeld kapitaal het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het soort, aantal en het bedrag van de aandelen. Voorts bevatten de statuten bepalingen over bestuur, aandeelhoudersvergadering, een eventuele raad van commissarissen, ontbinding en vereffening.
» Meer over statuten
statuten
bepalen dat zij de belangen van haar leden vertegenwoordigd. Uit diverse mediaberichten valt op te maken dat er grote onzekerheid heerst onder het personeel van Centric.

Hoe nu verder?

Het is afwachten hoe de situatie bij Centric zich zal ontwikkelen. Vooralsnog heeft het er de schijn van dat Sanderink zijn greep op de onderneming heeft verstevigd. Ingrijpen door de Ondernemingskamer zou onder omstandigheden kunnen, maar er moet wel sprake zijn van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen. Voor direct rechterlijk ingrijpen is vereist dat dit noodzakelijk is. Het moet dus wel echt duidelijk zijn dat het algemeen belang of de belangen van werknemers in gevaar zijn. AMS Advocaten zal de zaak blijven volgen.

Onno Hennis

Onno Hennis

Bij AMS Advocaten richt Onno zich op het adviseren en procederen in commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen. Hij behandelt zowel zaken die zich binnen de vennootschap afspelen (zoals impasses binnen de algemene vergadering van aandeelhouders en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties), als geschillen van de onderneming met externe partijen (zoals voormalige handels- en investeringspartners, leveranciers en klanten). Volg Onno op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence