Hidde Reitsma

Pluraliteitsvereiste bij faillissementsaanvraag van de baan?

De Faillissementswet stamt uit 1892 en is dringend aan vernieuwing toe. In de ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Prijsbepaling en gedwongen uitkoop bij de flex-BV

Enige tijd terug schreef ik al in een blog dat het zich laat aanzien dat de Wet ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Wanneer is een dwangsom verbeurd?

De voorzieningenrechter van de rechtbank Breda oordeelde onlangs over de vraag ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Ontruimingsbescherming voor huurder bedrijfsruimte: zo gaat het in z’n werk

De huurder van kantoorruimte die geconfronteerd wordt met een opzegging van de ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Wetsvoorstel versterking positie huurder bij renovatie

Op dit moment behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel ter verbetering van de ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement van opdrachtgever ZZP’er

De positie van ZZP-ers staat steeds meer in het spotlicht. Veel ZZP-ers waren ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Klachtplicht: tijdig klagen bij gebrek

De rechtbank Dordrecht heeft zich onlangs uitgelaten over een interessante kwestie ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Leegstandschade voor verhuurder bij voortijdige opzegging door curator?

De curator van een failliete verhuurder kan de huurovereenkomst met een maximale ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

De bangalijst: hoe zit het juridisch?

Plotseling was daar de ‘bangalijst’, een nieuw fenomeen onder jongeren. ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Aansprakelijkheid verkopend makelaar bij schending zorgplicht

AMS advocaat vastgoedrecht Hidde Reitsma besprak in zijn vorige blog een rechtszaak ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Aansprakelijkheid verkoper bedrijfspand

Op 17 februari 2012 wees de Hoge Raad twee arresten (een tussen koper en verkoper ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bank mag betaalopdracht door gefailleerde gedaan op dag faillietverklaring niet uitvoeren

In een recent geschil tussen een curator en een bank probeert de bank de Hoge ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Presentatrice mag niet wegens kritiek op beleid op non-actief worden gesteld

De rechter te Middelburg heeft in een uitspraak van 29 maart 2012 geoordeeld dat ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Hof: géén schending relatiebeding via Twitter

Het gebruik van social media heeft opnieuw tot een rechtszaak geleid. Een (inmiddels) ...

Lees verder
Thomas van Vugt

De bemiddelingsovereenkomst: wanneer heb je recht op loon?

Wanneer is er sprake van een bemiddelingsovereenkomst en hoe bepaal je de hoogte ...

Lees verder
Sander Schouten

Schuldeiser kan bestuurder failliete BV aansprakelijk stellen

Wanneer een vennootschap in staat van faillissement wordt verklaard kunnen de ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werknemer ontslagen wegens post op Facebook

Uit een recente uitspraak van de rechtbank in Arnhem blijkt maar weer eens hoe ...

Lees verder
Thomas van Vugt
AMS Advocaten

AMS Advocaten sponsort Jong Management Debattoernooi

Op 20 april 2012 organiseert Jong Management in Hotel Huis ter Duin het jaarlijkse ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Bij de franchiseovereenkomst komt veel kijken

Bij franchise opent een ondernemer een eigen vestiging binnen een bestaande keten. ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Roerend of onroerend? En wat maakt het uit?

De Hoge Raad heeft zich in een arrest van 9 maart 2012 uitgelaten over de vraag ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief