1 min lezen

Wetsvoorstel Flex-BV treedt in werking op 1 oktober 2012

NL

De Eerste Kamer heeft vanmiddag het wetsvoorstel voor de invoering van de flex-BV als een hamerstuk aangenomen. De inwerkingtreding werd bepaald op 1 oktober 2012. Lees het volledige dossier met alle informatie over de flex-BV op onze website

De nieuwe regels van de Flex-BV

Bij de flex-BV worden de regels voor de BV sterk vereenvoudigd. Zo wordt het minimumkapitaal van € 18.000 euro afgeschaft, maar kunnen ondernemers zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting inbrengen. Ook verdwijnt de verplichte blokkeringregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura.

Dossier flex-BV

Lees alles over de invoering in het dossier flex-BV.

 

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht. Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.
Ravel Residence