Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Short stay verhuur van appartement verboden

Veel appartementseigenaren verhuren af en toe hun woning voor korte tijd aan toeristen. ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Incasso

Conservatoir beslag niet opgeheven in kort geding

In een recente uitspraak wees de Voorzieningenrechter de opheffing af van een ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Stilzwijgende instemming meerwerk door opdrachtgever?

Wie zwijgt, stemt toe. Dit bleek letterlijk het geval in een recente bouwzaak ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

In een recent blog van AMS werd uitgelegd wat de vereisten zijn voor een arbeidsovereenkomst: ...

Lees verder
Sander Schouten

Zo bereken je de ontslagvergoeding van een ambtenaar

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft een formule geïntroduceerd waarmee de ...

Lees verder
Hidde Reitsma

De verzorging van een welvarende partner: natuurlijke verbintenis?

Het hof oordeelde in een recent erfrechtgeschil dat de overleden moeder van eisers, ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Vastgoedrecht

Verzet tegen ontruimingsvonnis tijdig ingesteld?

In een recente uitspraak boog het hof zich over de vraag of de huurder die bij ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst hoeft (met een meerderjarige) niet schriftelijk te worden ...

Lees verder
Hidde Reitsma
Procesrecht

Verstekvonnis: tijdig verzet instellen!

Als een gedaagde partij geheel niet verschijnt in een procedure dan zal de rechter ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Werkgever is vergoeding verschuldigd wegens in stand laten concurrentiebeding

Over de mogelijkheid van een werknemer om een concurrentiebeding door de rechter ...

Lees verder
Marco Guit

FC Emmen moet inleg dwalende investeerder terugbetalen

De investeerder die FC Emmen dagvaardde in verband met zijn waardeloos geworden ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Bestuurdersaansprakelijkheid bij onbetaalde facturen?

Iedere ondernemer kampt wel eens met een bedrijf dat de rekening niet betaalt. ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Hoge Raad: bronbescherming journalist gaat voor eerlijk proces

De Nederlandse wet voorziet niet in bronbescherming voor journalisten. Dit concludeerde ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Aansprakelijkheid schade in precontractuele fase?

Onder omstandigheden kan je gehouden zijn een wederpartij een schadevergoeding ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

De kantonrechtersformule op de schop?

Onlangs oordeelde de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland dat bij de ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Ontslag na 26 jaar in dienst wegens verduistering blikjes cola

Een werknemer die zonder toestemming van de werkgever regelmatig een paar blikjes ...

Lees verder
Sander Schouten

Strafontslag voor ambtenaar na diefstal tankpas

Een ambtenaar die een tankpas steelt en daarmee tankt voor zijn privé-auto kreeg ...

Lees verder
Thomas van Vugt
VvE

Ontslag bestuurder VvE wegens te lang aanblijven

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Den Haag een VvE veroordeeld haar ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Ex-man veroordeeld om vraagprijs woning te verlagen

In een echtscheidingsconvenant zijn vaak bepalingen opgenomen over de verkoop ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Algemene voorwaarden en arbitragebeding: hoe zit het?

Algemene voorwaarden moeten bij iedere nieuwe offerte tussen dezelfde partijen ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws-
brief