Thomas van Vugt

Vaststellingsovereenkomst wijzigen wegens dwaling

Een vaststellingsovereenkomst maakt een einde aan een juridisch geschil. Maar ...

Lees verder
Sander Schouten
Procesrecht

Kleine overtreding vonnis leidt niet tot verbeuren dwangsom

Een rechter kan een dwangsom verbinden aan een veroordeling. Als de veroordeelde ...

Lees verder
Willem Timmers

Hof: namaak My Little Pony moet uit de winkel

De sprankelende ogen met wimpers, het voorste beentje iets omhoog en de mollige, ...

Lees verder
Marco Guit
Huurrecht

Rechter: executie van vonnis is misbruik van bevoegdheid

Het feit dat iemand bevoegd is om iets te doen, betekent niet altijd dat hij deze ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Wijziging functie: schorsing van concurrentiebeding?

In een recent kort geding vorderde een werknemer schorsing van een concurrentiebeding. ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Inlichtingenplicht werkgever bij beëindiging arbeidsovereenkomst

Onlangs oordeelde het gerechtshof Leeuwarden over de nietigheid van een beëindigingsovereenkomst ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Opheffing van een VOF: ontbinding, verdeling en waardering

De Vennootschap onder Firma (VOF) is een samenwerkingsvorm die nogal eens tot ...

Lees verder
Sander Schouten
Procesrecht

Ondeugdelijke vordering: beslag opheffen in kort geding

Het is vrij eenvoudig om conservatoir beslag te leggen op een bankrekening van ...

Lees verder
Hidde Reitsma

Vernietiging faillietverklaring in hoger beroep

In een recent arrest heeft het Gerechtshof Amsterdam de door de rechtbank uitgesproken ...

Lees verder
Marco Guit
Bouwrecht

Verborgen gebreken na oplevering door aannemer

Na oplevering is een aannemer niet meer aansprakelijk voor gebreken tenzij het ...

Lees verder
Thomas van Vugt

Geldlening: borg of medeschuldenaar?

In de praktijk is het van groot belang of iemand die voor een geldleningovereenkomst ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Afwijken van het huurrecht: hoe regel je dat?

In een huurovereenkomst betreffende winkel- of horecaruimte kan er maar beperkt ...

Lees verder
Sander Schouten
Arbeidsrecht

Reiskostenvergoeding op grond van goed werkgeverschap?

In een recent arrest heeft het hof Leeuwarden uitgesproken dat ook al ontbreekt ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Incasso

Betalingsachterstanden aan banden

Op 16 maart 2013 zal de Wet bestrijding betalingsachterstand bij handelstransacties ...

Lees verder
Marco Guit
Vastgoedrecht

Is het belemmeren van een erfdienstbaarheid onrechtmatig?

Het recht van overpad houdt in dat iemand het recht heeft de grond van een ander ...

Lees verder
Sander Schouten

Exoneratie (uitsluiting van aansprakelijkheid): hoe ver mag je gaan?

Hoe ver mag je als onderneming gaan in het uitsluiten van aansprakelijkheid voor ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Procesrecht

Schorsing van executie bij juridische fout

In een recent vonnis in een executiegeschil werd de tenuitvoerlegging van een ...

Lees verder
Marco Guit

Curator draagt bewijslast bij actio pauliana

De curator heeft bij een faillissement verschillende taken. De voornaamste is ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Mediarecht

Pas op met beschuldigingen op het internet

Onlangs oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Nederland over ...

Lees verder
Thomas van Vugt
Huurrecht

Renovatie: grond voor beëindiging huurovereenkomst bedrijfsruimte?

Wanneer is een renovatie grond voor voor beëindiging van een huurovereenkomst ...

Lees verder
Pontstijger

Nieuws
brief