3 min lezen

Debiteur betwist ontvangst sommatiebrief: is de vordering verjaard?

NL

Om de verjaring van een vordering te voorkomen kan worden volstaan met het versturen van een sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
sommatiebrief
aan de debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
. Maar als de debiteur in een procedure vervolgens ontkent de brief ooit te hebben ontvangen en je hebt geen bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
van ontvangst, kan de vordering toch nog verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaard
zijn. Advocaat verbintenissenrecht Hidde Reitsma bespreekt een recente zaak waarin dit aan de hand was.

 

Hof: crediteur moet ontvangst brief bewijzen

In het door het hof Leeuwarden gewezen arrest, ging het om de vraag of een vordering van de crediteur was verjaard of op tijd rechtsgeldig gestuit. De crediteur die een incassoprocedure was gestart, stelde dat hij de debiteur tijdig een sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
aanmaning
had gestuurd waardoor de verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
was gestuit. De debiteur betwistte echter de brief (en nog 3 andere brieven) te hebben ontvangen. Het Hof oordeelde dat het aan de crediteur was om te bewijzen dat de betreffende aanmaning de debiteur had bereikt. Nu de brief niet aangetekend was verzonden, slaagde de crediteur er niet in het bewijs te leveren. Het Hof achtte de vordering verjaard: de verjaring was niet op tijd gestuit. De vordering van de crediteur werd afgewezen.

Hoe stuit je een verjaring?

Omdat verjaring zeer verstrekkende gevolgen heeft voor de crediteur -immers, hij verliest zijn recht op het afdwingen van nakoming- kan de verjaring worden “gestuit”: dit houdt in dat de crediteur aan de debiteur ondubbelzinnig duidelijk maakt dat hij ook na het verloop van de verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaringstermijn
van vijf jaar zijn recht (op nakoming/betaling) nog geldend wil maken. Dit kan onder meer door het sturen van een aanmaning of het instellen van een procedure. Na een dergelijke stuitingshandeling start de verjaringstermijn opnieuw. De bedoeling van stuiting is dat de debiteur voldoende wordt gewaarschuwd dat er nog een rechtsvordering kan worden ingesteld middels een gerechtelijke procedure.

Aanmaning: ondubbelzinnig en bij voorkeur aangetekend!

Een verjaring wordt gestuit door een aanmaning. Maar: de aanmaning moet wel door de debiteur zijn ontvangen. Stuur aanmaningen dus bij voorkeur (ook) aangetekend of per e-mail/fax. Zo voorkom je dat je in bewijsnood raakt als het op een procedure aankomt. Daarnaast moet je in de aanmaningen je rechten op nakoming ondubbelzinnig voorbehouden. Doe je dit niet, dan kan de rechtbank oordelen dat de brief de verjaring niet heeft gestuit (zie ook de recente jurisprudentie over verjaring).

Incasso advocaat

AMS Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in incasso. Wordt u geconfronteerd met een vordering die mogelijk verjaard is of wilt u uw eigen vorderingen zekerstellen, kunt u altijd opnemen met een van onze advocaten.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence