3 min lezen

het incassotraject

Hidde Reitsma
Hidde Reitsma
Neem contact op

Sommatiebrief: ingebrekestelling

Als u uw vordering uit handen geeft, begint het incassotraject meestal met een sommatiebrief. Daarin wordt de debiteur nog één keer de gelegenheid geboden zijn rekening (factuur) – met rente en kosten – te voldoen. Een sommatiebrief wordt ook wel een ingebrekestelling genoemd. Afhankelijk van de afspraken die u met uw klant gemaakt heeft, berekent de incasso advocaat van AMS Advocaten in Amsterdam exact de verschuldigde wettelijke rente of de wettelijke handelsrente en de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten. Voldoet de schuldenaar (de debiteur) zijn schuld niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Incasso kort geding

Ten eerste kunt u een procedure beginnen door een door AMS Advocaten opgestelde dagvaarding te laten uitbrengen door de deurwaarder. Dat kan een gewone rechtszaak zijn (ook wel bodemprocedure genoemd) of een kort geding (een zogenoemd incasso kort geding) bij de voorzieningenrechter (de rechter in kort geding) van de rechtbank. Wil een incasso kort geding kans van slagen hebben, dan mag de zaak niet (te) gecompliceerd zijn en moet uw vordering dus eenvoudig zijn hard te maken.

Incasso door faillissement aanvragen

In veel gevallen wordt overgegaan tot aanvraag van het faillissement van de schuldenaar. De gedachte hierachter is dat een faillissementsprocedure snel en goedkoop is, en dat als uw debiteur kan en wil betalen, hij dat natuurlijk zal doen als daarmee zijn faillissement wordt voorkomen. De rechtbank spreekt het faillissement in de praktijk echter pas uit als op de zitting duidelijk is gebleken van het bestaan van uw vordering. Bovendien moet blijken dat uw debiteur minstens nog een andere schuld (factuur) onbetaald heeft gelaten. Desalniettemin kiest een debiteur vaak eieren voor zijn geld en laat hij het niet op een zitting aankomen.

Incasso door beslag leggen

Als uw vordering te gecompliceerd is voor een faillissementsaanvraag, kunt u uw incasso advocaat toch rechtsmaatregelen laten treffen om te voorkomen dat u later geen verhaal meer kunt halen. Met toestemming van de rechtbank kunt u beslag leggen op alle vermogensbestanddelen van uw debiteur (zoals onroerend goed, banksaldi, huurinkomsten, inventaris of een auto). De incassokosten zullen ten goede komen aan de incasso advocaat indien de vordering met incassokosten en rente na een (eventueel herhaalde) sommatiebrief door de debiteur is voldaan.

Kosten incasso

Indien een vonnis wordt verkregen waarin ook incassokosten zijn toegewezen, zullen deze aan u ten goede komen en ontvangt u van AMS Advocaten een declaratie voor de door ons aan uw zaak besteedde tijd. In het geval van een gerechtelijke procedure hanteren wij een uurtarief. De incasso advocaten van AMS bieden scherpe tarieven voor uw incassoprocedure. Afhankelijk van het soort zaak en het volume van uw incasso’s kunnen diverse prijsafspraken worden gemaakt. Uitgangspunt daarbij is om uw kosten zo beperkt mogelijk te houden en zoveel mogelijk kosten te verhalen op uw debiteur.

Contact met onze incasso advocaat

Onze incasso advocaat heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van incasso. Onze advocaten zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven.

Nieuws-
brief

Ravel Residence