3 min lezen

incasso kort geding

Hidde Reitsma
Hidde Reitsma
Neem contact op

Incassoprocedure

Wanneer een schuldenaar na sommatie niet tot betaling van de openstaande rekening overgaat, kan de schuldeiser een gerechtelijke incassoprocedure laten opstarten door een incasso advocaat.  Dit kan in de vorm van een gewone rechtszaak (een zogenaamde bodemprocedure) of een incasso kort geding bij de voorzieningenrechter (de rechter in kort geding) van de rechtbank. Een incasso kort geding is een snelle en relatief gemakkelijke manier om een vordering door de rechter te laten vaststellen, waarna de vordering kan worden geïncasseerd.

Kort geding aanspannen

Bij verschillende rechtbanken, waaronder de rechtbank Amsterdam, is er een aparte regeling voor incassoprocedures in het leven geroepen. Bij rechtbanken met een regeling voor de incassoprocedure worden de incassozaken iedere week op hetzelfde tijdstip behandeld. Bij de rechtbank Amsterdam vindt de zitting elke dinsdagochtend plaats om 10:00 uur. De gehele procedure heeft doorgaans een doorlooptijd van slechts een paar weken.

Vereisten voor toewijzing

Het incasso kort geding is geschikt voor vorderingen die niet worden betwist, die in redelijkheid niet kunnen worden betwist of waarvan niet valt te verwachten dat de wederpartij op de zitting zal verschijnen. De zaak mag dus niet (te) gecompliceerd zijn: de vordering moet eenvoudig hard te maken zijn. Voor het incasseren van een vordering in een incasso kort geding geldt een aantal aanvullende vereisten waar incasso advocaten rekening moeten houden. Zo dient de schuldenaar eerst bij aangetekende brief of deurwaardersexploot te zijn gesommeerd tot betaling van de vordering, voordat tot dagvaarding kan worden over gegaan. Bij de sommatiebrief moet een concept dagvaarding worden meegestuurd waaruit de datum en tijd van de zitting volgt.

Behandeling op de zitting

De wijze van behandeling op de zitting is afhankelijk van de opkomst van de wederpartij. In de praktijk verschijnen schuldenaren regelmatig niet op de zitting. De voorzieningenrechter zal in dat geval een zogenaamd verstekvonnis wijzen wanneer er bij het opstellen en uitbrengen van de dagvaarding geen fouten zijn gemaakt (en er dus aan alle formele vereisten is voldaan) en de vordering hem gegrond voorkomt. De zaak zal dan niet uitgebreid inhoudelijk worden behandeld. Wanneer de schuldenaar niet op de zitting verschijnt, wordt de vordering in de meeste gevallen toegewezen. Als de schuldenaar wel verschijnt op de zitting, dan kan de voorzieningenrechter de zaak verwijzen naar een zitting op een andere datum om de zaak inhoudelijk te behandelen. De schuldenaar kan dan op de nieuwe datum inhoudelijk verweer voeren tegen de vordering. Als de wederpartij verschijnt is  het ook mogelijk dat buiten de rechtszaal toch nog een schikking of betalingsregeling tot stand komt. Gebeurt dit voordat de zitting begint, dan is geen griffierecht verschuldigd.

Incasso advocaat Amsterdam

Onze advocaat incasso heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van incasso. De advocaten van AMS kunnen zijn gespecialiseerd in het opzetten van incassotrajecten op maat. Daarbij hangt de keuze van de te volgen weg onder meer af van de hoogte van de vordering, het soort debiteur en de wens van de cliënt. De incasso advocaten van AMS zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen en bieden scherpe tarieven. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op.

Nieuws-
brief

Ravel Residence