Terug
s

sommatie

Een exploot Een exploot is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder.
» Meer over exploot
exploot
is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder: het leggen van beslag, het constateren van bepaalde waarnemingen, of het betekenen van een dagvaarding De inleiding van een procedure, die tevens de oproep bevat om op een bepaalde datum bij de rechtbank te verschijnen.
» Meer over dagvaarding
dagvaarding
of een ander processtuk. Indien de wederpartij De tegenpartij in een procedure of de partij met wie een contract is gesloten.
» Meer over wederpartij
wederpartij
niet voldoet aan de sommatie, wordt deze meestal gevolgd door een rechtsmaatregel. Dit kan een juridische procedure zijn, al dan niet voorafgegaan door conservatoire maatregelen, zoals een verhaalsbeslag of beslag tot afgifte.

Een sommatie tot betaling van een vordering, waarbij de crediteur zich duidelijk zijn rechten voorbehoudt, heeft stuitende werking.

Paleis van justitie
Kom verder met steun van AMS
Neem contact op