3 min lezen

Vordering is verjaard ondanks verzending van sommatiebrieven

NL

Men denkt vaak dat het sturen van aanmaningen voldoende is om verjaring van een vordering te stuiten. Ten onrechte, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Arnhem. De rechtbank besliste in deze zaak dat de vordering van de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaard
was ondanks de door eiser gestuurde sommatiebrieven. De schuldenaar werd in de sommatiebrieven onvoldoende gewaarschuwd dat de eiser zijn rechten op het instellen van vordering -ook na verloop van de verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaringstermijn
- had voorbehouden, aldus de Rechtbank. Advocaat Hidde Reitsma licht toe.

 

Heeft de aanmaning aan debiteur de verjaring gestuit?

In deze casus vordert eiser van gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde
gedaagde
€ 20.000 als terugbetaling op een verstrekte lening. De advocaat van gedaagde doet een beroep op verjaring nu er vijf jaren zijn verstreken tussen de datum van dagvaarding (maart 2012) en de dag dat de lening opeisbaar was geworden (december 2006). De advocaat van eiser stelt dat de verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
is gestuit door o.m. een sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie
aanmaning
in februari 2008.

Verjaring 5 jaar na dag waarop nakoming kan worden gevorderd

De verjaringsregeling is in de wet opgenomen ter bescherming van de debiteur De schuldenaar, iemand die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.
» Meer over debiteur
debiteur
: hoe meer tijd verstrijkt tussen het ontstaan van de vordering en de dag dat deze vordering wordt opgeëist, hoe lastiger het is voor een debiteur om zich tegen de juistheid of omvang van deze vordering te verweren. Op enig moment zal de debiteur er op mogen vertrouwen dat hij niet meer wordt geconfronteerd met een mogelijke claim uit het verleden. In het geval van een verbintenis tot nakoming (bijvoorbeeld een geldvordering) verjaart de vordering vijf jaar na de dag waarop deze vordering opeisbaar is geworden.

Door stuiting start de verjaringstermijn opnieuw

Omdat verjaring zeer verstrekkende gevolgen heeft voor de crediteur -immers, hij verliest zijn recht op het afdwingen van nakoming- kan de verjaring worden “gestuit”: dit houdt in dat de crediteur aan de debiteur ondubbelzinnig duidelijk maakt dat hij ook na het verloop van de verjaringstermijn van vijf jaar zijn recht (op nakoming/betaling) nog geldend wil maken. Dit kan onder meer door het sturen van een aanmaning of het instellen van een procedure. Na een dergelijke stuitingshandeling start de verjaringstermijn opnieuw. De bedoeling van stuiting is dat de schuldenaar voldoende wordt gewaarschuwd dat er nog een rechtsvordering kan worden ingesteld middels een gerechtelijke procedure. De debiteur doet er dan verstandig aan om eventuele bewijsmiddelen (zoals administratie, e-mail, et cetera) te bewaren.

Verzonden aanmaning waarschuwt debiteur niet

In deze zaak overwoog de rechtbank dat de aanmaning van de schuldeiser niet voldeed aan de eisen. Eiser had zijn recht op nakoming niet ondubbelzinnig voorbehouden. De vordering werd als verjaard gekwalificeerd en daarom afgewezen.

Hou de verjaringstermijn goed in de gaten!

Vijf jaar lijkt een lange periode maar een vordering kan verjaren zonder het te beseffen. Zeker in geval partijen nog onderhandelen over een claim of de vordering enige tijd laten liggen, is een adequate stuitingshandeling noodzakelijk. Een simpele aanmaning is onvoldoende. AMS Advocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in verbintenissenrecht.

Hidde Reitsma

Hidde Reitsma

Hidde heeft een gevarieerde proces- en adviespraktijk en bezit een diepgaande kennis van het beslag- en executierecht. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het gebied van het ondernemingsrecht (waaronder zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en  bedrijfsovername), het insolventierecht, het contractenrecht en het vastgoedrecht Volg Hidde op LinkedIn of Twitter.

Ravel Residence